Hücre İçi Dolgu Malzemeleri

Hücre İçi Dolgu Malzemeleri

Bitkisel Toprak, Çakıl, Beton, Kum

Geocell hücresel dolgu sistemi kullanım amacı ve proje gereksinimlerine göre farklı hücre içi dolgu malzemeleri ile doldurulabilir. Bu malzemeler bitkisel toprak, kum, çakıl, beton, kırma taş, beton ya da bu malzemelerin farklı oranlarda karışımları olabilmektedir. Ayrıca sahada hazır bulunan ekonomik dolgu malzemesi de gerekli koşulları sağladığı takdirde hücre içlerinde kullanılmaktadır.

Hücresel dolgu sistemlerinde geohücrelerin iç dolgu malzemeleri proje ihtiyaçları ve uygulama tipine göre seçilmektedir;

 • Bitkisel Toprak – Bitkisel Koruma Uygulamaları, Erozyon Kontrolü
 • Granüler Zemin – Zemin Güçlendirme ve Karayolu Uygulamaları, Kanallar, Kıyı koruma yapıları
 • Beton – Geomembran Koruma ve Esnek Koruma Uygulamaları
 • Uygulama Sahasında Hazır Bulunan Dolgu Malzemesi
 • Yukarıdaki malzemelerin farklı karışımları
Hücresel dolgu sistemi kum dolgu

Kum

Zemin güçlendirme ve karayolu, geçiş yolları, zemin ıslah uygulamaları
Hücresel dolgu içi beton

Beton

Göletlerde geçirimsizlik koruma ve diğer geomembran koruma uygulamaları
Hücresel dolgu içi çakıl kırma taş

Kırma Taş & Çakıl

Açık kanallar, erozyon kontrolü uygulamaları, zemin güçlendirme
Hücresel dolgu içi bitkisel toprak

Bitkisel Toprak

Bitkisel koruma ve erozyon kontrolü uygulamaları

Hücre içi Bitkisel Toprak Dolgulu Şevler

Bitkilendirme yüzey erozyonuna maruz kalan şevler için doğal, çekici ve efektif bir koruma yöntemidir. Bu yüzden bitkisel toprak hücre içi dolgu malzemeleri içerisinde en çok kullanılan dolgulardan biridir.

Hücresel dolgu sistemi dolgularda yerçekimi kuvveti ve erozyonla yüzeysel toprağın, bitkilerin kaybedilmesini engeller. Üç boyutlu hücresel yapı sistemi 45 derece ve daha fazla eğime sahip şevlerde bitkilendirme oluşumuna izin vermektedir. Geocell yüzey akmaları ve yüzey akışı nedeniyle oluşan şiddetli erozyona karşı koruma sağlar. Ayrıca 2 boyutlu malzemelerin aksine şev yüzeyi stabilitesi sağlar. Geocell bitkisel koruma sistemi çevreci bir çözümdür.  Böylece sistem yağmur suyunun geçişine izin verir, suyun akışını ve toprak kaybını sınırlar.

Bitkisel dolgulu şevlerde 3 boyutlu kuşatmanın faydaları;

 • Bitkisel yüzey toprağını stabilize eder ve hareketini engeller.
 • Bitkilendirmeyi güçlendirir ve erozyon kuvvetlerine karşı korur.
 • Bitkilendirme için toprakta nem kaybını azaltmaya yardımcı olur.
 • Hücre içlerinde/hücre altlarındaki yükleri sınırlar, hidrolik enerjiyi azaltır.
 • Delikli hücre duvarları kök kilitlenmesini ve çapraz kök gelişimini arttırır. Böylelikle bitkilenme stabilitesini arttırır.
 • Dik şevlerin oluşturulmasına izin verir, yatay mesafeyi en aza indirir.
 • Bölgenin iklim koşullarına uygun bitkilendirme yapılabilmesine imkan verir.

Hücre içi Granüler Dolgulu Şevler

Hücresel dolgu sisteminin üç boyutlu hücre ağı granüler zeminlerin stabilitesini ve erozyona karşı dayanımını önemli oranda arttırır. Bu şekilde iç dolgu malzemesinin hücreler ile kuşatılması daha küçük çaplı ve ekonomik malzemelerin kullanılmasına izin verir. Agrega iç dolgu şev yüzeyinden suyun geçişine izin vererek yüzeysel akış erozyonunu ve çevresel etkiyi azaltır. Bu şekilde belirlenen agrega için uygun hücre boyutları seçilerek çeşitli açılarda şevler oluşturulabilir.

Granüler dolgulu şevlerde 3 boyutlu kuşatmanın faydaları;

 • Üç boyutlu kuşatma ve hücreler arası kilitlenme granüler malzemenin yerçekimi kuvveti ve hidrolik kuvvetler nedeni ile aşağı eğim yönünde taşınmasına karşı koruma sağlar.
 • Küçük çaplı, düşük maliyetli, hatta atık kayaların kullanılmasına izin verir.
 • Geçirimli ve hava şartlarına karşı dayanıklı bir yüzey kaplaması sağlar, sızmayı kontrol eder.
 • Hücre içlerinde/hücre altlarındaki yükleri sınırlar, hidrolik enerjiyi azaltır.
 • Hücre yüzeyindeki akışı yönlendirerek zemindeki oyulmaları engeller.
 • Kuşatma yerçekimi ve su akışı nedeniyle oluşabilecek dane hareketlerini kontrol eder.
 • Esnek ve dayanıklı bir erozyon koruma sistemi oluşturur.

Hücre içi Mekanik Dolgulu Zemin Güçlendirme

Uygulama esnasında, akordeon şeklinde kullanım sahasına gelen Geocell Sistemi açıldığında birbirine bağlı şeritler, küçük esnek duvarlı yapılar oluşturur. Malzeme istenen dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırıldığında, üç boyutlu sağlam bir yapı meydana getirir. Böylece zemine çekme mukavemeti sağlayarak dolgu malzemesinin yapısal ve işlevsel özelliklerini iyileştirir.

Zemin güçlendirme uygulamalarında, ekonomi sağlanması amacıyla sahadaki dolgu malzemesi kullanılabilir. Gerekli dolgu bir ariyet ocağından getirilecek ise, hücresel dolgu kullanımı ile daha yakın mesafedeki daha ekonomik dolgu malzemesi kullanılabilir.

Zemin Güçlendirme uygulamalarında 3 boyutlu kuşatmanın faydaları;

 • Eğilme dayanımı yüksek sert temel oluşturur.
 • Zayıf zeminlerde oturmaları kontrol altına alır.
 • Dolgu yüksekliği miktarını %50 oranında azaltır.
 • Geçirimli granüler dolgu ile yüksek drenaj kapasitesine sahip bir ortam

Beton Dolgulu Esnek Koruma

Dökme beton dolgulu hücresel dolgu sistemi şiddetli hidrolik ya da mekanik gerilmelere maruz kalan şevlerde ekonomik ve esnek zırhlı şev koruması sağlar. Beton kalitesi, yüzey bitişi ve kalınlık seçilerek proje ihtiyaçlarına en uygun çözüm üretilir. Özel donanım kullanılmadan uygulaması yapılabilen yerinde dökme Geocell sistemi, parçalı tip beton bloklara göre daha ekonomik bir sistemdir.

Beton dolgulu korumada 3 boyutlu kuşatmanın faydaları;

 • Kalıp ve demir donatılar kullanılmadan ekonomik ve hızlı esnek zırh kaplaması oluşturur.
 • Kontrollü sabit derinlik sağlar. Bu şekilde beton miktarını azaltır.
 • Yüksek slump değerine sahip beton kullanılmasına izin verir.
 • Taban hareketlerine uyumlu esnek bir beton tabakası oluşturur. Böylelikle kontrolsüz çatlak oluşumunu, zeminin borulanma ve oyulma potansiyelini azaltır.
 • Esnek bir form sağlayan bir dizi genleşme derzi görevi görür.
 • Dik yamaçlı ve sürekli akışın olduğu kanallarda stabilite sağlar.

Geomembran Koruma

Hücresel Dolgu geomembranların korunması ve dış etkenler nedeni ile hasar almaması için koruma katmanı olarak uygulanmaktadır. Geocell ile kuşatılmış dolgu kullanımı geçirimsizlik sisteminin dayanımı ve bütünlüğünü korur. Bunun yanında şevlerin daha dik oluşturulmasına izin verir.

Geomembran koruma uygulamalarında 3 boyutlu kuşatmanın faydaları;

 • Geomembran kaplamanın bütünlüğünü korur.
 • Geomembranı canılara karşı, kazara yırtmaya karşı, doğal çözünmeye karşı korur.
 • Zeminin kontaminasyona karşı korunmasına ve erozyon kontrolüne katkıda bulunur.

Hücre İçi Dolgu Malzemelerinin Özellikleri

Hücresel dolgu sistemi içerisinde kullanılan dolgular hücre içi dolgu malzemeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu dolgu malzemeleri uygulama tipi ve projeye göre önemli farklılıklar gösterir. Özellikle bitkilendirme istenilen durumlarda bitkisel toprak tercih edilmektedir. Kimi durumlarda kum, çakıl gibi malzemeler yapısal olarak tercih edilir. Bununla birlikte, özellikle koruma uygulamalarında beton dolgulu geocell ile çözüm üretilmektedir.

Dolgu Malzemesi Kayma Direnci

Bir dolgu malzemesinin eğimli yüzeyde akmadan durabilme yeteneği malzemenin kayma direncine bağlıdır. Geoteknik mühendisliğinde zemin dolgu malzemelerinin kayma direncini tanımlayan iki ana mekanizma vardır;

İçsel Sürtünme Açısı (Φ): İçsel sürtünme dolgu malzemesini oluşturan danelerin (parçacıkların) kenetlenmesi ve sürtünmesi ile oluşan kayma direncidir. Dolayısıyla içsel sürtünme açısı da malzemenin kesilmesi sırasında, kayma yüzeyinde ekili olan sürtünme katsayısının açısal olarak ifadesidir. Granüler, yani kum, çakıl gibi malzemelerde kayma dayanımında baskın olan mekanizmadır.

Kohezyon (c): Genellikle ince yapıdaki killi zeminlerde etkili olan, zemindeki molekülleri veya benzeri parçacıkları bir arada tutan kuvvete kohezyon denir.

Dolgu malzemesinin içsel sürtünme açısı ne kadar fazla ise şev yüzeyinde ve Geohücre içerisinde tutunma kapasitesi de o kadar yüksek olur. İçsel sürtünme açıları göreceli olarak yüksek olan kum, çakıl gibi malzemelerin kaymaya karşı dirençleri yüksektir. Fakat bitkisel toprak bu dolgu malzemelerine oranla daha düşük bir içsel sürtünme açısına sahiptir. Aynı şev eğiminde bitkisel toprak kullanıldığı takdirde daha küçük gözlü Geocell hücrelerinin kullanılması gerekmektedir.

*Şev stabilizasyon sisteminin güvenliği açısından iç dolgu malzemesinin kohezyonu hesaplarda dikkate alınmamaktadır.

Hücresel dolgu içleri kullanım amacına ya da proje özelliklerine göre farklı dolgu malzemeleri ile doldurulmaktadır. Bu malzemeler bitkisel toprak, kum, çakıl, beton, kırma taş, beton ya da bu malzemelerin farklı oranlarda karışımları olabilmektedir. Ayrıca sahada hazır bulunan ekonomik dolgu malzemesi de gerekli koşulları sağladığı takdirde hücre içlerinde kullanılmaktadır. Geohücrelerin iç dolgu malzemeleri proje ihtiyaçları ve uygulama tipine göre seçilir.

Profesyonel Destek

Aklınızda sorular mı var? Deneyimli teknik ekibimiz ile iletişime geçerek hızlı ve güvenilir profesyonel destek alabilirsiniz.

Eposta Gönderin.

Bu ürünü sepete eklediniz: