Hücresel Dolgu Sistemi Şartnamesi

Hücresel Dolgu Sistemi Şartnamesi

Geocell Zemin Hücresi

Hücresel dolgu sistemi ülkemizde genellikle ihale şartnamelerinde detaylı olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda malzeme ebatları ve özellikleri eksik bilgi nedeni ile tam olarak belirlenememektedir. Bununla birlikte problemin ya da planlanan uygulamanın özelliklerine göre özel olarak hücresel dolgu sistemi temini de yapılmaktadır. Hücresel dolgu sistemi şartnamesi detaylı olarak incelenmelidir. Malzeme temini öncesinde geocell kaynak mesafesi ve yüksekliğini doğru belirlemek hem ekonomi hem de imalatın güvenliği açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Hücresel Dolgu Sistemi temini öncesinde malzeme özelliklerinin işin teknik şartnamesinde belirtilen özellikleri karşılıyor olmasına dikkat edilmelidir. Geocell kaynak açıklığı, hücre göz açıklıkları ve hücre yüksekliği en önemli parametrelerdir. Bununla birlikte malzemenin CE, üreticinin ise ISO 9001 sertifikasyonlarına sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Aşağıda hücresel dolgu sistemi temini, uygulaması, birim fiyatları ve şartname detaylarına ait bilgiler verilmiştir;

Teknik Şartnamelerde Geçen Tanımlar

Hücresel Dolgu Sistemi ülkemizde çıkan şartnamelerde birçok farklı isimle tanımlanmaktadır. Bununla birlikte İngilizce ismi “Cellular Confinement System” olan malzemenin doğrudan karşılığı hücresel kuşatma sistemidir. Ayrıca dünya genelinde toprak hücresi anlamına gelen “Geocell” ismi de sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde kafa karıştıran şartname tanımları ile de karşılaşılmaktadır. Ne yazık ki, kamu ihale kanununa aykırı olmakla birlikte bazı hücresel dolgu sistemi şartnamelerinde ürün marka isimleri de yazılmaktadır.

Zemin hücresi, şev stabilizasyon hücresi, geohücre, geo web gibi birçok ismi olmakla birlikte tarif edilen malzeme pozu aynıdır. Aşağıda hücresel dolgu malzemesinin ülkemizde nasıl tanımlandığına ait örnekler bulunmaktadır;

 • Petek yapıda hücresel dolgu sistemi temini
 • Pürüzlü ultrasonik kaynak aralıklı perfore delikli hücresel dolgu sistemi
 • Şevlerde erozyon koruması için petek yapıda hücresel dolgu sistemi
 • Hücresel sıkıştırma sistemi
 • Geohücre
 • Şev tutucu
 • Şev stabilizasyon hücresi
 • Hücresel şev tutucu
 • Zemin tutucu örtü
 • Zemin hücresi
 • Toprak tutucu
 • Üç boyutlu perfore polietilen toprak tutucu
 • Polimerik Hücresel Dolgu Sistemi (HDS)
 • Üç boyutlu perfore polietilen toprak tutucu ve yük taşıyıcı hücresel strüktür
 • Geo web (Toprak Tutucu)
 • Geo web Cellular Confinement System

Malzeme tanımları birçok hücresel dolgu uygulaması şartnamesinde farklı olmakla birlikte ürün ismi zemin güçlendirme ve erozyon kontrol malzemesi olarak geçmektedir. Aşağıda ülkemizde çıkan hücresel dolgu sistemi şartnamelerinden alınmış iki örnek verilmiştir;

Yanlış Şartname Örneği

Üç boyutlu perfore polietilen toprak tutucu ve yük taşıyıcı hücresel strüktür (Geo web – Cellular Confinement System) uygulanması

Doğru Şartname Örneği

Erozyon kontrolü, zemin güçlendirme, istinat duvarı, kıyı tahkimi vb. uygulamalarda kullanılan yapısal dolguların performansını arttıran, çeşitli kaynak açıklıklarında ve yükseklikte imal edilen, polimerik HDPE alaşımdan mamul, yüksek UV dayanımlı, petek yapıda inşaat malzemesi

Profesyonel Destek

Aklınızda sorular mı var? Deneyimli teknik ekibimiz ile iletişime geçerek hızlı ve güvenilir profesyonel destek alabilirsiniz.

Whatsapp Business Canlı Destek

(+90) 532 473 2538 | Pzt-Cmt 09:00 – 18:00

Hücresel Dolgu Sistemi Şartnamesi Parametreleri

Hücresel dolgu sistemi temini öncesinde malzemenin teknik özelliklerinin şartnameye uygun olmasına dikkat edilmelidir. Malzeme birim fiyatlarını etkileyen en önemli parametreler şerit yapıştırma aralığı (W) ve hücre yüksekliğidir. Bu mesafeler genellikle milimetre olarak verilmekle birlikte, kimi durumlarda cm olarak da ifade edilmektedir. Hücresel dolgu sistemi şartnamesinde malzeme özellikleri en doğru şekilde ifade edilmelidir.

Aşağıda verilen örnekte 330 mm kaynak açıklığına sahip 200 mm yükseklikte GW330/200 hücresel dolgu sistemi tanımlanmaktadır;

Proje ve detaylarına uygun olarak araç yolu ve otopark sistemlerinde kullanılacak olan hücresel dolgu sistemi yapısal dolguların performansını arttıran, 33 cm kaynak açıklığında ve 20 cm yükseklikte imal edilen, yüksek UV dayanımlı, petek yapıda inşaat malzemesi olan hücresel dolgu sisteminin belirtilen yükseklikte belirlenen yere serilmesi.

hücresel dolgu sistemi şartnamesi göz açıklığı
Hücresel dolgu sistemi göz açıklığı

Hücresel Dolgu Kaynak/Dikiş Yapıştırma Açıklığı (W)

Kaynak ya da dikiş yapıştırma aralığı hücresel dolgu malzemesi şeritlerinin birleşme noktası arası mesafedir. Dolayısıyla malzemenin en boy ebatlarını belirleyen unsurdur. Hücre ebatları da hücre göz açıklığı olarak ifade edilmektedir. Ultrasonik yapıştırma aralığı dar olan geo web hücreleri küçüktür. Aynı zamanda geniş olan hücreler ise büyük göz açıklığına sahip olurlar.

Kaynak aralığı, İngilizce kaynak anlamına gelen “welding” kelimesinin baş harfi W ile ifade edilmektedir. Ülkemizdeki şartnamelerde geçen geocell malzemesi genellikle 330 mm – 660 mm kaynak açıklığına sahiptir. En çok tercih edilen hücresel dolgu kaynak mesafeleri 330 mm, 450 mm ve 660 milimetredir. Bu kaynak mesafeleri 330 mm, 356 mm, 400 mm, 445 mm, 450 mm, 600 mm veya 660 mm gibi ölçülerde olmalıdır.

330 mm kaynak açıklığına sahip zemin hücresi GW330 olarak isimlendirilmektedir. Sahada açıldığında hücre göz aralıkları 210 x 250 mm olan zemin ağı (geo web) oluşturmaktadır. Bununla birlikte kaynak mesafesi 660 mm olan GW660 şev stabilizasyon hücresi 420 x 490 mm olan hücresel yapı oluşturmaktadır.

Şev tutucu olarak kullanılan geocell hücresel dolgu sistemleri genellikle orta ve büyük kaynak mesafesine sahiptir. Bunun yanında zemin güçlendirme ağı olarak kullanılan sistemler küçük kaynak mesafesine sahip olmaktadır.

Geocell yüksekliği
Geocell yüksekliği

Hücresel Dolgu Sistemi Yüksekliği (H)

Toprak tutucu geocell şeritlerinin yüksekliği hücresel dolgu sisteminin yüksekliği olarak ifade edilmektedir. Hücresel dolgu sistemi yükseklikleri genellikle 50 mm ile 200 mm arasında değişmektedir. Standart olarak üretilen zemin hücreleri 50 mm, 100 mm, 150 mm ve 200 mm yüksekliğe sahiptir. Bununla birlikte 75 mm ya da 120 mm gibi yüksekliklerde geocell üretimi de yapılmaktadır.

Hücresel dolgu şartnamesinde 150 mm yüksekliğinde 450 mm kaynak mesafesine sahip hücresel dolgu sistemi GW450/150 olarak isimlendirilmelidir. İsimlendirmede ilk olarak hücre göz açıklığını belirleyen kaynak mesafesi, sonra yükseklik verilmektedir.

Hücresel Dolgu Şeritlerinin Özellikleri

Malzeme şeritleri çekmeye karşı dayanıklı hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Hücresel dolgu şeritlerinin ultrasonik kaynak sistemi ile yapıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Malzeme uygulama sırasında oluşacak yükler nedeni ile kaynak yerlerinden ayrılmayacak nitelikte sağlam olmalıdır.

Malzemenin UV dayanımı yüksek hammaddeden üretilmiş olması gerekmektedir. Şerit yüzeyleri sürtünmeyi arttırıcı pürüzlükte olmalı, iç hücrelerinde drenajı mümkün kulan gözeneklere sahip olmalıdır.

Hücresel Dolgu Sistemi Miktarı

Hücresel dolgu sistemi malzemesi balyalar şeklinde sahaya nakledilmektedir. Bu balyalar açıldığında genellikle 10 m2 – 30 m2 arasında alana sahip petek yapıda hücrelerden oluşan zemin ağı oluşturlar. Bu balyalar  havalı zımba ya da plastik klipsler ile birbirlerine bağlanmaktadır.

Hücresel dolgu sistemi miktarı malzemenin açılmış balya ölçülerine göre hesaplanmaktadır. Uygulanmış malzeme miktarı ise uygulama üzerinden yüzey alanı m² olarak belirlenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise hücresel dolgu temini ve uygulaması öncesinde yüzey alanlarının tam olarak ölçülmesidir. Genellikle fireler dikkate alınarak, ölçülen yüzey alanına ilaveten en az %5 oranında fazladan hücresel dolgu siparişi verilmelidir.

Hücresel Dolgu Sistemi Birim Fiyatları

Hücresel dolgu sistemi fiyatları malzemenin hücre ebatları (hücre açılmış göz açıklıkları) ve yüksekliğine göre farklılık göstermektedir. Aynı geocell hücre yüksekliği için küçük hücreli geo web sistemi büyük göz açıklıklı sisteme göre daha maliyetlidir. Öte yandan aynı yükseklikte geocell için de hücre ebatları küçük olan hücresel dolgu sistemi birim fiyatları büyük hücre ebatlı olan sisteme göre daha yüksektir. Dolayısıyla hücresel dolgu sistemi şartnamesi öncesinde malzemenin yüksekliği ve ebatları belirlenmelidir.

Ülkemizde kullanılan geocell malzemesi genellikle 330 mm – 660 mm kaynak açıklığına sahiptir. Bu kaynak mesafeleri 330 mm, 356 mm, 400 mm, 445 mm, 450 mm, 600 mm veya 660 mm gibi ölçülerde olmalıdır. Hücre yükseklikleri ise aksi belirtilmediği sürece 50 mm, 100 mm, 150 mm ya da 200 mm olmalıdır.

Hücresel dolgu sistemi birim fiyatları, HDS temini, Geocell birim fiyatları ile ilgili teklif almak için bize ulaşın.

Uygulama Birim Fiyatları

Hücresel dolgu sistemi uygulama birim fiyatlarını etkilen birçok etken vardır. Bunların başında uygulama alanının büyüklüğü ve uygulama tipi yer alır.

Erozyon kontrolü uygulamalarında, zor bir çalışma yüzeyi olduğu için imalat hızı daha düşüktür. Ayrıca malzemenin şev yüzeyinde güvenle durabilmesi için projesinde belirtilen tip ve şekilde sabitleme çubuklarının çakılması gerekir. Bununla birlikte şev yüzeyinin, yamaçların düzeltilmesi, temizlenmesi ve tesviyesi için iş makineleri de gerekebilir. Yüksek eğimli alanlarda ise hücresel dolgu sistemi şev tepesinde açılacak hendekler içine sabitlenmelidir.

Zemin güçlendirme uygulamalarında ise çalışma yüzeyleri genellikle düzgündür. Bu tür uygulamalarda ise ağır iş makineleri kullanılmaktadır. Yük taşıyıcı hücresel strüktür, yani zemin güçlendirme uygulaması yapılıyor ise zemin iyice sıkıştırılmalıdır.

Fabrika şevi erozyon kontrolü geocell uygulaması
Fabrika şevi erozyon kontrolü geocell uygulaması

Aynı şekilde istinat duvarı uygulamalarında da her duvar kademesinde doğru bir sıkıştırma işlemi yapılmalıdır. İstinat duvarı uygulamalarında duvarın projesinin yapılması gereklidir.
Toprak tutucu örtü projelerinde malzeme uygun olarak sıkıştırılmış zemin üzerine havalı zımba ya da özel plastik klipsler ile sabitlenerek uygulanmalıdır. Üç boyutlu zemin ağı kullanılacak olan alanlarda kullanım amacına yönelik dolgu malzemesi kullanılmalıdır.

Hücresel dolgu uygulama fiyatların etki eden bir diğer önemli etken ise kullanılacak sarf malzemeleridir. Bu malzemeler petek yapıdaki malzemenin yüzeye sabitlenmesi ve balyaların birbirine bağlanması için gerekmektedir. Hücresel dolgu sistemi şartnamesi içerisinde uygulanacak sarf malzemelerinin de tanımlanması gerekmektedir. Aşağıda geocell uygulamasında kullanılan sarf malzemeleri ve yardımcı malzemelere ait bilgiler verilmiştir;

hücresel dolgu zımba ya da plastik klips

Hücresel Dolgu Bağlantı Elemanları

Bitişik Geocell balyaları havalı zımba veya plastik klipslerle birbirine bağlanmalıdır. Uygulama için pnömatik zımba makinası ve bu makinaya uygun galvaniz kaplı zımba telleri hazır bulundurulmalıdır. Zımba ile bağlantıların gerçekleştirilemediği durumlarda ise en az 6-10 mm genişliğe sahip, hücre yüksekliğine bağlı olarak 30 cm – 60 cm uzunlukta yüksek dayanımlı plastik klipsler kullanılır.

geocell ankrajlama demiri

Zemine Sabitleme Aksesuarları (Ankrajlar)

Geocell malzemesini kurulum sırasında zemine sabitlemek için özel ankrajlar elemanları uygulama alanında hazır bulundurulmalıdır. Sabitleme çubukları, kazıkları ağaç ya da J veya düz demir şeklinde olabilir. Çubuk ya da kanca boyutları saha ve zemin durumuna göre genellikle 40 cm – 80 cm boyunda ve 10 mm – 12 mm çapındadır.

Geo web tendon bağlantı ipi geomembran koruma

Tendon Bağlantı İpleri (Gerektiğinde)

Tendon ipler dik şevlerde, sabitleme (ankraj) çubuklarının kullanılamadığı (geçirimsiz geomembran katman) ya da ekstra destek gereken durumlarda kullanılan güçlendirme elemanlardır. Projesinde belirtilmediği durumda kullanılmazlar.

geotekstil geocell altı zemin koruma katmanı

Geotekstiller (Gerektiğinde)

Geotekstiller, uygulama yapılacak zemin ile Geocell iç dolgu malzemesinin birbirinden farklı olduğu ya da zeminin çok yumuşak ve ıslak olduğu durumlarda zemin ve Geocell sistemini birbirinden ayırmak için kullanılır. Projesinde belirtilmediği durumda kullanılmaz.

Sonuç olarak geocell uygulama birim fiyatları ise uygulama tipi, proje ve saha özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Hücresel dolgu sistemi temini,  geocell birim fiyatları, proje danışmanlık ve uygulama hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bize ulaşın.

Hücresel Dolgu Saha Depolaması

Uygulama öncesinde petek yapıda hücresel sıkıştırma sistemi panellerinin zarar görmemeleri için uygun şekilde ambalaj yapılmalıdır. Hücreler delinmeden, kirden, yağdan, sudan, nemden, çamurdan, mekanik aşınmadan, aşırı sıcaktan ve diğer zararlardan korunacak şekilde depolanmalıdır.

Hücresel Dolgu Temini Geo web Depolama
Hücresel Dolgu Temini Geo web Depolama

İlgili Ürünler