Geogrid Donatılı İstinat Duvarları

Geogrid Donatılı İstinat Duvarları

Proje Uygulama Hizmetleri

Geogrid donatılı MSE geoduvar istinat duvarı proje ve uygulama

Uzman teknik kadromuz ile geogrid donatılı istinat duvarları proje, uygulama ve danışmanlığı aşamalarında müşteri istekleri ve proje ihtiyaçları doğrultusunda sınırsız yükseklikte, depreme dayanıklı, uzun ömürlü anahtar teslim mühendislik çözümleri üretiyoruz.

Geogrid Donatılı İstinat Duvarları

Geogrid donatılı MSE istinat duvarları günümüz teknolojisinde klasik betonarme istinat duvarlarının yerini alıyor. Zeminin geogrid zemin donatıları ile güçlendirilmesi ilkesi (MSE) ile çalışan, mükemmel deprem güvenliği sağlayan MSE geo duvarlar ile esnek, estetik, yatay ve düşey geometriye kusursuz uyum sağlayan, doğayla dost istinat duvarları yapmak artık mümkün.

Pratik ve hızlı imal edilebilen bu istinat duvarlarında kalıp, beton ve demire ihtiyaç yok. Ön yüzlerine bitki ekilebilen, oturmalara karşı yüksek dirençli, 120 senenin üzerinde kullanım ömrü sunan bu istinat yapıları günümüzde deprem riski yüksek olan ülkelerde zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

Geogrid malzemeli geo duvarların ortak özellikleri geosentetik donatılı olmalarıdır. Bu istinat duvarlarını birbirinden ayıran en önemli özellikleri ise ön yüzlerinde kullanılan kaplama malzemeleri ve uygulama teknikleridir. Ön yüz seçimi proje özellikleri ve müşteri istekleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Geogrid donatılı MSE istinat duvarlarının öne çıkan özellikleri aşağıda verilmiştir;

 • Esnek yapısı ile depreme karşı mükemmel dayanım gösterir.
 • Sınırsız yüksekliğe çıkabilme kabiliyetine sahiptir.
 • Sahadaki dolgu malzemesini kullanma imkanı vardır.
 • Yatay ve düşey geometrilere rahatlıkla uyum sağlar.
 • Bitkisel dokulu yeşil istinat duvarı seçeneği ile sürdürülebilir çözümler üretir.

Geogrid Donatılı İstinat Duvarı Uygulama Alanları

Geosentetik donatılı istinat duvarları betonarme konsol istinat duvarları, taş duvarlar gibi istinat yapılarının kullanılabildiği her durumda kullanılabilmektedir. Zemindeki kot farklarının çok fazla olduğu durumlarda geogrid donatılı duvarlar hızlı ve ekonomik çözümler sağlar. Bununla birlikte geosentetik donatılı istinat duvarları estetik görünmelerinden dolayı klasik betonarme istinat yapıları yerine, özellikle sismik aktivitelerin yüksek olduğu yerlerde tercih edilmektedir.

Kara ve Demiryolu Uygulamaları

Kara ve demiryolu uygulamalarında dolgu ve yarma gerektiren durumlarda, karayolu genişletme çalışmalarında, köprü yaklaşım dolguları ve köprü kenar ayaklarında geogrid donatılı geo duvar uygulamaları sıklıkla tercih edilmektedir.

Yapılar

Hidroelektrik santralleri, baraj kret yükseltme uygulamaları, toplu konutlar, eğitim kurumları, siteler, endüstriyel tesisler gibi yapılarda zemin kot farklarının çözülmesinde, yapı perdelerine gelen yüklerin azaltılmasında geogridli duvarlar kullanılabilmektedir.

Diğer Uygulamalar

Geo duvarlar toprak hareketlerinin öngörüldüğü durumlarda, şev stabilitesi problemlerinin giderilmesinde, maden sahalarında, dere ıslahı ve taşkın koruma yapıları, petrol ve doğalgaz sahalarında, katı atık depolama alanlarında hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

Profesyonel Destek

Aklınızda sorular mı var? Deneyimli teknik ekibimiz ile iletişime geçerek hızlı ve güvenilir profesyonel destek alabilirsiniz.

Eposta Gönderin.

Geogrid Donatılı İstinat Duvarları Proje Uygulama

Geoogrid donatılı istinat duvarları betonarme istinat duvarlarında olduğu gibi mühendislik hesapları ve projeleri detaylı şekilde yapılması gereken yapılardır. Betonarme istinat duvarlarında nasıl beton ve demir hesapları yapılarak kesitler oluşturuluyor ise geogrid donatı geo duvar uygulamalarında da geogrid donatı tipleri ve boyları hesaplanır.

Geogrid donatılı istinat duvarı imalatı öncesinde duvar imalatı yapılacak zeminin özellikleri, arazinin deprem riski, kullanılacak dolgu malzemesi gibi bilgilerin en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi, uygulama şartnamelerinin ve malzeme tiplerinin seçilmesi gerekir.

Geogrid donatılı MSE istinat duvarları proje aşamasından uygulama aşamasına kadar 5 ana adımda tamamlanabilir;

Geogrid donatılı istinat duvarları arazi durum tespiti ve proje hazırlığı
Geogrid donatılı istinat duvarları arazi durum tespiti ve proje hazırlığı

1. Arazi Durum Tespiti ve Duvar Proje Hazırlığı

Uygulama alanı ilk olarak arazi yapısı, mimari proje gereksinimleri, zemin ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak incelenir. Eğer saha için hazırlanmış bir zemin etüt çalışması yok ise işverenden zemin raporu talep edilir. Gerektiği takdirde işverenin isteği üzerine zemin etüdü çalışması yapılabilir. Mimari proje detaylı olarak incelenerek arazide istinat duvarı için hedeflenen kotlar ve geometriler çıkartılır.

Geogrid donatılı istinat duvarı taban kotları, duvar üst kotları, duvar hat boyu, düşey ve yatay geometri dikkate alınarak duvar ön yüz alanı ve geogrid tipleri, geogrid boyları belirlenir. Proje gereksinimleri doğrultusunda arazinin zemin yapısı ve depremsellik de göz önünde bulundurularak en uygun geo duvar sistemi seçilir.

Geogrid donatılı istinat duvarı ön yüz malzemesi seçimi
Geogrid donatılı istinat duvarı ön yüz malzemesi seçimi

2. İstinat Duvarı Ön Yüz Kaplama Malzemesi Seçimi

Ön yüz seçiminde gerek mühendislik verileri, gerekse proje koşulları ve estetik kaygılar dikkate alınır. Özellikle şehir içinde yapılacak imalatlarda zemin koşulları uygun ise ön yüz modüler bloklu geogridli duvar yapılması arazi alanı ve estetik açıdan daha çok tercih edilmektedir.

Oturmaların yaşanma ihtimali olan zayıf zeminli bölgelerde ise esnek ön yüzlü yeşillenebilir istinat duvarları öne çıkmaktadır. Dere ıslahı projeleri gibi özel durumlarda gabion ön yüzlü duvarlar da tercih edilmektedir.

3. Geogrid Donatılı İstinat Duvarları Proje

Geogrid donatılı istinat duvarlarının davranış biçimleri yerel koşullar ve proje gereksinimlerine göre önemli değişiklikler gösterir. Bu yapıların tasarlanan davranışı göstermesi ancak doğru malzemenin seçimi ve doğru projelendirme ile sağlanabilir. Yanlış malzeme seçimi, hatalı ve eksik hesaplamalar, öngörülmeyen yükler ve benzeri unsurlar uygulama sonucunda beklenmeyen sonuçlar doğurabilir.(Aşırı oturmalar, duvarda dönme, görsel bozukluklar vb.).

İstinat Duvarı Karayolu Projelendirme Kesit
Geogrid İstinat Duvarı Karayolu Projelendirme Kesit

Geosentetik donatılı istinat duvarı projeleri (MSE – Mekanik olarak stabilize edilmiş zemin) ve geogrid malzemelerin kullanıldığı imalatlar bu konuda deneyimli geoteknik mühendislerince yapılmalıdır. Yapılan projelerde uluslararası standartlar göz önünde bulundurulmalı, geogrid boy, tip ve diğer özellikleri detaylı mühendislik çalışmaları sonucu belirlenmelidir. Ana malzemesi sıkıştırılmış dolgu olan bu sistemlerde beton ve demir olmamasına rağmen doğru projenin yapılması büyük önem teşkil eder. Geo duvar istinat yapıları tasarlanırken aşağıdaki önemli etkenlere dikkat edilmelidir;

 • Hareketsiz(ölü) yükler,
 • Dinamik yükler,
 • Deprem durumu,
 • Temel zemini,
 • Kullanılacak dolgu malzemesi,
 • Duvar ön yüz tipi,
 • Düşey ve yatay geometri,
 • Yapı özellikleri.

Yukarıdaki veriler dikkate alınarak farklı yükseklik aralıkları için geogridli duvar proje kesitleri ve tipleri oluşturulur. Kesitler üzerinde depremli ve statik durumlar için analizler yapılır. Her tip kesit için geogrid donatı boyları, tipleri, sıraları ve düşey aralıkları belirlenir.

Bölgenin depremselliği, zemin koşulları ve güvenliği tehdit edecek tüm durumlar gözden geçirilir. Duvar İmalatına engel olabilecek durumlar değerlendirilerek proje kesitleri onaylanır. Gerekli malzeme miktarları belirlenerek istinat duvarı keşfi hazırlanır. Uygulama projeleri çizilerek geogrid donatılı istinat duvarı uygulamasına hazır hale gelinir.

4. Hesap Raporu ve Şartnamelerin Oluşturulması

İstinat Duvarı Hesap Raporu

Yapılan proje çalışması ve hesaplar son kez kontrol edilerek detaylı olarak hesap yöntemi, kullanılan malzemeler, depremli ve depremsiz analiz sonuçları, kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri, drenaj sistemi gibi veriler düzenli bir rapor şeklinde müşteriye teslim edilir.

Malzeme ve Geogrid Teknik Şartnamesi

Tasarlanan istinat duvarında kullanılan geogrid donatılar, duvar ön yüz elemanları ve diğer tüm malzemelerin her biri için detaylı olarak teknik şartnameler rapora ek olarak müşteriye teslim edilir.

Duvar Uygulama Teknik Şartnamesi

Doğru uygulama geogrid donatılı istinat duvarları güvenliği için hayati öneme sahiptir. Yapılan proje ne kadar doğru ve güvenlikli olursa olsun imalat sırasında gözden kaçan detaylar, uygulama hataları, yer altı suyunun var oluşu ve dikkate alınmayan diğer durumlar nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Proje ve hesabı yapılan her duvar tipi için müşteriye özel olarak hazırlanmış uygulama teknik şartnamesi sunularak güvenli ve doğru bir imalat yapılması sağlanır.

MSE Geo Duvar saha geogrid uygulaması
MSE Geo Duvar saha geogrid uygulaması

5. Geogrid Donatılı İstinat Duvarları Uygulama ve Saha Danışmanlığı

Proje ekiplerimiz tarafından istinat duvarı imalatı için gerekli teknik tüm detaylar hazırlandıktan sonra arazide konusunda uzman uygulama ekiplerimiz ile duvar hatlarını belirleyerek doğru uygulama tekniği ile eksiksiz olarak duvar imalatı yapılır.

İşverenin uygulamayı kendi bünyesinde yapmak istediği durumlarda ise proje aşamasında ve sahada danışmanlık hizmeti vererek tasarımını ve projesini yaptığımız geogrid donatılı istinat duvarlarının en doğru şekilde imal edilebilmesi için profesyonel destek verilir.