Kazı İşlerinde İş Güvenliği

Kazı işlerinde güvenlik

Kazı İşlerinde Güvenlik

Kazı çalışmaları sırasında oluşabilecek ölümlere ve ağır yaralanmalara neden olan kazaları önlemek için; ilk olarak kazı işleriyle ilgili uygun planlamaların yapılması ve yapılan planlamaların uygulamaya konulması, uygulamaların denetlenmesi, denetleme sonucunda aksayan yönlerle ilgili tedbirler alınarak, sorunlara doğru çözümlerin aranması gerekir.

Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlayıp, çalışma verimini arttırmak, oluşabilecek riskleri ortadan kaldırarak çalışma alanlarını güvenilir hale getirmek iş güvenliğinin temelidir.

Kazı İşleri, Yeraltı İşleri ile Tünel ve Kanal Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Uygun destek ve setler kullanılır,
 • Sağlık için tehlikeli veya zararı olmayan solunabilir hava sağlamak için çalışma alanında gerekli önlemler alınır,
 • Yangın, su baskını, deprem gibi durumlarda çalışanların güvenli bir alana ulaşmaları sağlanır,
 • Yayaların ve araçların içine düşmesini önlemek için, kazı alanları kamuya açık alanlardan ayrılmalı, özellikle kazı alanının çalışma saatleri dışında çocukların bulunması ve herhangi bir şekilde yaralanmaları ihtimaline karşı gerekli önlemler alınarak oluşabilecek riskler ortadan kaldırılır,
 • Çalışma alanına giriş ve çıkış için tehlikesiz, güvenilir yollar sağlanır,
 • Çalışma alanında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi açısından gereken önlemler alınır,
 • Zararlı kimyasalların, zehirli gazlar gibi tehlike maddelerin bulunduğunun anlaşılması halinde, çalışanların alandan uzaklaştırılarak gerekli tedbirler alınır, güvenli çalışma alanı sağlanmadan çalışma alanına girilmez,
 • Kazılarda iklim koşulları, zemin yapısı, kazı alanı yakınında meydana gelebilecek sarsıntılar göz önünde bulundurularak uygun şev açıları belirlenir veya statik hesabı yapılmış uygun destek ve setler kullanılır,
 • 150 santimetreden daha derin yapılan kazılarda her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altları şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir,
 • Şevli kazılarda belirli aralıklarla kademeler yapılır, bu kademelerin amacı kaymaların önlenmesidir,
 • Kazı alanında yapılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur,
 • Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz.
 • Her işçinin çalışma alanında sigorta güvencesi olmalıdır, sigortasız hiçbir eleman çalıştırılmamalıdır,
 • Kazı işlerinde, çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli yöntemler kullanılır,
 • Kazı alanında çalışacak çalışanların gerekli ekipmanları doğru ve uygun şekilde kullanmaları gerekir,
 • Kazı çalışmalarından önce alanın içinde veya çevresindeki havagazı, su ve elektrik bağlantıları pasif hale getirilir,
 • Makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin verilmez,
 • Kazı alanında kullanılacak makinelerin ergonomi prensipleri de dikkate alınarak uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş olmalı,
 • Kullanılacak makinelerin, çalışır durumda, doğru şekilde kullanılması gerekir, belirli aralıklarla bakımlarının yapılması gerekir,
 • Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün bulunduğu kısmın, aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun özellikte olması sağlanır,
 • Çevre ve insan sağlığının ve ilgili standartların dikkate alınması suretiyle gerçekleştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.
 • İş güvenliği konusunda yetkisi olan kişinin, kazının sağlamlığını denetlemesi gerekir, yapılan denetlemeler yazılı rapor haline getirilir,
 • Çalışma başlamadan önce iş güvenliği uzmanı tarafından gerekli denetleme yapılır, denetimde kazının güvenli olmadığı tespitine rastlanıldığı takdirde çalışma durdurulup, çözüm odaklı olunmalıdır.

Bu gönderiyi paylaş


Bu ürünü sepete eklediniz: