Ziggurat

Geçmişte Zemin Güçlendirme (Donatılarla Güçlendirilmiş Zemin – MSE)

Donatılarla güçlendirilmiş zemin (MSE) uygulaması bilinenin aksine günümüzden binlerce yıl önce insanoğlu tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Zeminde kullanılan dolgu malzemelerinin basınca çalışıp çekme durumunda zayıf kaldığının farkına varan Antik Roma ve Mısır gibi uygarlıklar, toprağı doğal lifler, kumaşlar ve bitki kökleri ile karıştırarak yollar, dik yamaçlar ve duvarlar inşa etmişlerdir. Fakat bu organik malzemelerin doğada kısa zamanda çözünerek kaybolmaları güçlendirilmiş zemin uygulamalarının başarısını önemli oranda düşürmekteydi.

Zemin Güçlendirme

Antik Mısır’da bitki lifleri kullanılarak inşa edilmiş güçlendirilmiş donatılı (MSE) zemin yapısı.

İnsanoğlunun hem çekme hem de basınca çalışabilen betonarme sistemleri keşfetmesi yer çekimine meydan okuyan, uzun ömürlü ve güvenli yapılar inşa edebilmesine olanak sağlamıştır. Beton ve demir arasındaki ilişkiye benzer bir durum ise zemin ve geosentetik donatılar arasında mevcuttur.

Günümüzde Zemin Güçlendirme (MSE)

20. yüzyılın ortalarına doğru polimerlerin ortaya çıkması ve mühendislik uygulamalarında kullanılmaya başlanması ile doğal etkenlere karşı çok daha dayanıklı malzemeler olan geosentetikler geoteknik, ulaştırma, çevre, erozyon kontrolü, hidrolik ve madencilik gibi birçok alanda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

geogrid ile zemin güçlendirme

Geogrid donatılı MSE istinat duvarı

geotekstil donatılı zemin güçlendirme

Geotekstil donatılı yol güçlendirme uygulaması

Ülkemizde ve dünyada geosentetikler (geogrid, geocell, geoweb, geotekstil, hücresel dolgu sistemi vb.) neredeyse sınırsız farklı uygulamada kullanılmaktadır. Bu uygulamaların başında aşağıdaki uygulamalar yer alır;

 • Zemin güçlendirme
 • Toprak/Dolgu zemin ayırma
 • Yalıtım, izolasyon
 • MSE geosentetik donatılı istinat yapıları
 • Erozyon kontrolü uygulamaları
 • Peyzaj uygulamaları
 • Kara ve demir yolu uygulamaları
 • Çevre mühendisliği yapıları
 • Şev stabilitesi, heyelan çözümleri
 • Drenaj çözümleri
 • Boru hatları
 • Hidrolik yapılar
 • Yeraltı sularının korunması

Günümüzde ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede her dört senede bir Geosentetikler Konferansı düzenlenmekte, mevcut uygulamalar ve gelişmeler üzerine çeşitli bilgi alışverişleri yapılmaktadır. Üniversitelerimizin inşaat mühendisliği bölümleri son yıllarda gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyelerinde geosentetiklerin kullanımı üzerine dersler açmakta ve bu konuda dünya çapında yayınların artması için gerekli altyapıyı kurmaktadırlar.