Geocell Şerit Kalınlığı Nedir?

Geocell Şerit Kalınlığı Nedir?

Geocell Şerit Kalınlığı Nedir?

Geocell Et Kalınlığı (t)

Geocell malzemesi HDPE şeritlerin belirlenen mesafelerde birbirine ultrasonik kaynak sistemi ile yapıştırılması ile üretilir. Geocell şerit kalınlığı ise bu şeritlerin kumpas ile ölçülen kalınlığıdır. Şerit kalınlığı bir başka ifadeyle malzeme et kalınlığı olarak da geçer.

Hücresel dolgu şerit kalınlığı 1,00 mm ile 2,00 mm arasında değişmektedir. Standart şerit kalınlığımız 1,50 mm olup, proje özelliklerine göre talep edilen kalınlıkta geocell malzemesi üretebilmekteyiz. Şerit kalınlığı arttıkça malzemenin kopmaya karşı dayanımı artmakta, azaldıkça ise dayanım azalmaktadır.

Geocell ürünleri ilk önce kaynak açıklığı sonra da hücre yüksekliği verilerek ifade edilir. Bu parametrelerin yanına şerit kalınlığı eklenir. Örnek olarak, kaynak açıklığı 600 mm, yüksekliği 200 mm ve şerit kalınlığı 1,50 mm olan bir hücresel dolgu sisteminin tanımı GW600/200 t=1,50 mm şeklinde olur. Geocell malzemesi şerit kalınlığı dünyada standart olarak, thickness anlamına gelen (t) harfi ile ifade edilmektedir.

Geocell Şerit Özellikleri

Hücresel dolgu sistemi yüksek dayanımlı polimer şeritlerin ultrasonik kaynak sistemi ile yapıştırılması ile üretilmektedir. Geocell şerit kalınlığı malzemenin performansını ve özelliklerini doğrudan etkiler. Geocell şeritlerinin kalınlığı dışında şerit özelliklerini ifade eden birkaç parametre daha vardır;

Pürüzlü (Tekstürlü) Şerit Yüzeyleri

Geocell şerit yüzeyleri tekstürlü (sürtünme yüzeyli) olarak üretilir. Sürtünme yüzeyine sahip hücreler dolgu malzemesinin hücre içinde güvende kalmasını garantiler. Pürüzlülüğü oluşturan bu desenler markaya göre değişmekle birlikte genellikle baklava şeklindedir. Geocell hücrelerinin hem iç hem de dış yüzeyleri pürüzlü yüzeye sahip olmalıdır.

Perfore Delikli Geocell Şeritleri

Standart olarak hücresel dolgu sistemi şeritleri perfore yani deliklidir. Geocell şeritlerindeki bu delikler zemin güçlendirme uygulamalarında suyun drenajı için gereklidir. Erozyon kontrol uygulamalarında ise bitki köklerinin birbirine tutunarak zemin ağı yani geo web oluşturmasını sağlar. Dünya standartlarında üretilmiş bir hücresel dolgu sisteminde delikler muntazam şekilde açılmış ve delik çapları standart ölçüde olmalıdır. Geocell şeritleri bazı uygulamalarda ise deliksiz olarak tercih edilmektedir.

Projeniz için en doğru malzemeyi seçmek için uzman teknik ekibimizle iletişime geçin.

Geocell Şerit Özellikleri – Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geocell şerit özellikleri önemli detaylar içerir. Malzeme şeritleri hakkında bu detaylara dikkat edin!

Çift yüz pürüzlü geocell şeritleri

Geocell şeritlerinin her iki yönü de textürlü ve pürüzlü olmalıdır. Yani hücrelerin hem içi hem de dışı sürtünme yüzeyli olmalıdır. Bu komşu hücrelerin de dolgu malzemesini muhafaza edebilmesi için çok önemli bir detaydır. Dünya standartların hücresel dolgu sistemini tüm yüzeyleri pürüzlü olur. Bununla birlikte ülkemizde yanlış üretilmiş tek yüz pürüzlü malzemeler de bulunmaktadır.

Muntazam açılmış yeterli sayıda perfore delikler

Dünya standartlarında üretilmiş bir hücresel dolgu sisteminin şeritleri muntazam ve standart deliklere sahip olmalıdır. Bu delikler hücre alt ve üstünde aynı uzaklıkta olmalıdır. Deliklerin adedinin fazla olması geocell maliyetini düşürmektedir. Bu nedenle standart dışı malzemelerde delikler olması gerekenden fazladır.

Yüksek Dayanımlı Ultrasonik Kaynak

Geocell sisteminin dayanıklı olması için malzemenin yapıştırma yani ultrasonik kaynak noktalarının da yüksek dayanımlı olması gerekir. Bu yüksek çekme dayanıklılığı için hücresel dolgu sisteminin yüksek teknolojili ultrasonik kaynak makineleri ile doğru miktarda yapıştırılması gerekir.

Geocell şerit kalınlığı yeterli midir?

Geocell şeritlerinin dayanımını belirleyen şey hem geocell şerit kalınlığı hem de kullanılan hammaddenin kalitesidir. Bu nedenle şerit kalınlığı hücrelerin dayanıklılığını doğrudan ifade eden bir parametre değildir. Kullanılan hammaddenin orijinal ve yüksek dayanımlı olması, özel katkılara sahip olması geocell malzemesinin dayanıklılığını belirleyen ana unsurlardır.

Ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir hata ise doğrudan geocell hücresel dolgu şerit kalınlığına bakılmasıdır. Oysa konusunda bilgili, teknik detaylara hakim insanlar ise şerit kalınlığı yerine malzemenin çekme dayanımını üreticiden talep etmektedirler.

Geocell şeritleri için dikkat edilmesi gereken hususlar
Geocell şeritleri için dikkat edilmesi gereken hususlar

Geocell Parametreleri

Geocell hücresel dolgu sistemi özellikleri proje özelliklerine göre değişmektedir. Petek yapıdaki bu özel malzeme proje özellikleri ve ihtiyaca göre farklı ebatlarda üretilir. Hücresel dolgu sistemi kaynak açıklığı, hücre yüksekliği ve şerit kalınlığı olmak üzere 3 ana özellik ile ifade edilir. Bu özellikler arasında kaynak açıklığı ve malzeme yüksekliği en önemli parametrelerdir. Bu parametreler aşağıdaki şekilde verilebilir;

geocell kaynak açıklığı

Kaynak Açıklığı (W)

Geocell şeritlerinin birbirine yapıştırılma aralığıdır. Kaynak aralığı hücresel dolgu malzemesi için en önemli parametrelerden biridir.İncele »
Geocell Yüksekliği

Hücre Yüksekliği (H)

Geocell hücrelerinin yüksekliğini ifade eder. Hücreler 50 mm ile 200 mm arasında farklı yüksekliklerde üretilmebilmektedir.İncele »
Geocell Hücresel dolgu sistemi şerit kalınlığı

Şerit Kalınlığı (t)

Geocell şeritlerinin kalınlığını ifade eder. Daha kalın şeritler daha yüksek çekme dayanımlı hücresel dolgu sistemi üretimine imkan verir.İncele »

Bu gönderiyi paylaş