Geofoam Uygulamaları

Geofoam hafif dolgu sistemi ile yapılara gelen yüklerin azaltılması, yapısal ve peyzaj uygulamaları


Geofoam Peyzaj Uygulaması

Geofoam hafif dolgu sistemi özellikle peyzaj mimari uygulamalarında mevcut zemine ve yer altı yapılarına ağır yükler etki ettirmeden yükseltiler yapılabilmesine imkan verir.

Geofoam Döşeme Yüklerinin Azaltılması

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi yapılarda döşemeye gelen yüklerde neredeyse 100 kat azalma sağlar.

Geofoam Kara ve Demir Yolu Dolgusu

Geofoam hafif dolgu sistemi mevcut arazideki ağır dolgu zeminlerinin yerini alarak kara ve demir yolu uygulamalarında hızlı ve ekonomik çözümler sunar.

Geofoam İstinat Duvarı Dolgusu

Betonarme istinat duvarlarında hem ekonomi hem de güvenlik sağlar. Yıkılmakta olan istinat duvarlarında da uygulanabilir.

Geofoam Temel Geri Dolgusu

Geofoam yapı temel kazısı geri dolgularında oturmalara son verir. Perdelere gelen yanal yükleri önemli oranda azaltır.

Geofoam Gömülü Yapıların Korunması

Geofoam gömülü yapılara gelen yükleri önemli oranda azaltarak bu yapıların güvenliğini arttırır.

Geofoam Köprü Yaklaşımı

Geofoam hafif dolgu sistemi köprü yaklaşımlarında hızlı ve ekonomik çözümler sunar.

Geofoam Köprü Güçlendirme

Geofoam hafif dolgu sistemi mevcut imalatı tamamlanmış köprülerin güçlendirilmesinde hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlar.