Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları (MSE)

istinat duvarı

Konusunda uzman teknik kadromuz ile geosentetik donatılı MSE güçlendirilmiş istinat duvarlarının projelendirmesi, danışmanlığı ve uygulaması aşamalarında müşteri istekleri doğrultusunda anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

MSE Geogrid Donatılı İstinat Duvarları

Flexi MSE geogrid donatılı çözümler ile klasik istinat yapıları günümüz teknolojisinde artık geçerliliğini yitiriyor. Zeminin geosentetikler (geotekstil/geogrid) ile güçlendirilmesi ilkesi (MSE) ile çalışan, mükemmel deprem güvenliği sağlayan Flexi duvarlar ile esnek, estetik, yatay ve düşey geometriye kusursuz uyum sağlayan, doğayla dost istinat yapıları yapmak artık mümkün.

Pratik ve hızlı imal edilebilen bu ekonomik duvarlarda kalıp, beton ve demire ihtiyaç yok. Ön yüzlerine bitki ekilebilen, oturmalara karşı yüksek dirençli, 120 senenin üzerinde kullanım ömrü sunan bu istinat yapıları günümüzde deprem riski yüksek olan ülkelerde zorunlu hale gelmeye başlamıştır.

Jeoduvarların ortak özellikleri geosentetik donatılı olmalarıdır. Bu istinat duvarlarını birbirinden ayıran en önemli özellikleri ise ön yüzlerinde kullanılan rijit ya da elastik malzemeler ve uygulama teknikleridir. Ön yüzey seçimi proje özellikleri ve müşteri istekleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

İstinat Duvarı Tipleri

İmalat, projelendirme ve danışmanlığını yaptığımız geogrid ve geotekstil donatılı istinat duvarı uygulamaları ana hatlarıyla aşağıdaki gibi verilebilir;

 • Ön yüzleri yeşillenebilir biotekstilli esnek ön yüzlü duvarlar
 • Ön yüzleri gabion sepetli esnek ön yüzlü duvarlar
 • Geçici/İşlevsel duvarlar
 • Ön yüzleri düz yada mineral desenli rijit modüler bloklu duvarlar
 • Ön yüzleri yeşillenebilir rijit modüler bloklu duvarlar
 • Geosentetik donatılı köprü yaklaşımları ve köprü ayakları
 • Geosentetik donatılı şevler

5 Adımda Geosentetik Donatılı Duvar

 1. 1
  Durum Tespiti ve Hazırlık
  İstinat duvarı hazırlık

  Geosentetik donatılı duvar ön hazırlık çalışması

  Uygulama alanı ilk olarak arazi yapısı, mimari proje gereksinimleri, zemin ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak incelenir. Eğer saha için hazırlanmış bir zemin etüd çalışması yok ise işverenden zemin raporu talep edilir. Gerektiği takdirde işverenin isteği üzerine zemin etüdü çalışması yapılabilir. Mimari proje detaylı olarak incelenerek arazide duvar için hedeflenen kotlar ve geometriler çıkartılır.

  İstinat yapısının taban kotları, duvar üst kotları, duvar hat boyu, düşey ve yatay geometri dikkate alınarak yaklaşık duvar metrajları ve malzeme miktarları belirlenir. Müşteri istekleri ve proje gereksinimleri doğrultusunda arazinin zemin yapısı ve depremsellik de göz önünde bulundurularak en uygun jeoduvar sistemi seçilir.

 2. 2
  Ön Yüz Malzeme Seçimi
  Geoduvar Ön yüz

  Geoduvar ön yüz malzeme seçimi

  Ön yüz seçiminde gerek mühendislik verileri, gerekse proje koşulları ve estetik kaygılar dikkate alınır. Özellikle şehir içinde yapılacak imalatlarda zemin koşulları iyi ise ön yüz modüler bloklu imalatlar yapılması estetik açıdan daha çok tercih edilmektedir.

  Oturmaların yaşanması olası bölgelerde ise esnek ön yüzlü yeşillenebilir istinat yapıları öne çıkmaktadır. Dere ıslahı projeleri gibi özel durumlarda gabion ön yüzlü duvarlarda tercih edilmektedir. Genel olarak geosentetik donatılı jeoduvarlarda kullanılan malzemeler PP geotekstiller ve Polyester Geogridlerdir. Bunun yanında özel projelerde Polyamid ve değişik hammaddeden üretilmiş geosentetiklerde kullanılabilmektedir.

 3. 3
  Projelendirme
  Projelendirme

  Geosentetik donatılı duvarın geogrid hesaplarının yapılması

  Geosentetik donatılı yapıların davranış biçimleri yerel koşullar ve proje gereksinimlerine göre önemli değişiklikler gösterir. Bu yapıların tasarlanan davranışı göstermesi ancak doğru malzemenin seçimi ve doğru projelendirme ile sağlanabilir. Yanlış malzeme seçimi, hatalı ve eksik hesaplar, öngörülmeyen yükler vb. unsurlar uygulama sonucunda beklenmeyen sonuçlar doğurabilir.(Aşırı oturmalar, duvarda dönme, görsel bozukluklar vb.).

  Geosentetik donatılı jeoduvar(geo duvar) projeleri (MSE – Mekanik olarak stabilize edilmiş zemin) ve geosentetiklerin kullanıldığı imalatlar bu konuda deneyimli geoteknik mühendislerince yapılmalıdır. Yapılan projelerde uluslararası standartlar göz önünde bulundurulmalı, geosentetik boy, tip vb. özellikleri detaylı mühendislik çalışmaları sonucu belirlenmelidir. Ana malzemesi sıkıştırılmış dolgu olan bu sistemlerde beton ve demir olmamasına rağmen doğru projenin yapılması büyük önem teşkil eder. Jeoduvar istinat yapıları tasarlanırken aşağıdaki önemli etkenlere dikkat edilmelidir;

  • Hareketsiz(ölü) yükler,
  • Dinamik yükler,
  • Deprem durumu,
  • Temel zemini,
  • Kullanılacak dolgu malzemesi,
  • Jeoduvar ön yüz tipi,
  • Düşey ve yatay geometri,
  • Yapı özellikleri.

  Yukarıdaki veriler dikkate alınarak farklı yükseklik aralıkları için proje kesitleri ve tipleri oluşturulur. Kesitler üzerinde depremli ve statik durumlar için analizler yapılır. Her tip kesit için geosentetik donatı boyları, tipleri, sıraları ve düşey aralıkları belirlenir.

  Bölgenin depremselliği, zemin koşulları ve güvenliği tehdit edecek tüm durumlar gözden geçirilir. İmalata engel olabilecek durumlar değerlendirilerek proje kesitleri onaylanır. Gerekli malzeme miktarları ve yaklaşık keşif belirlenir. Uygulama projeleri çizilerek jeoduvar imalatına hazır hale gelinir.

 4. 4
  Hesap Raporu ve Şartnamelerin Oluşturulması
  hesap raporu

  Geosentetik donatılı duvar hesapları ve şartnameleri

  Hesap raporu : Yapılan proje çalışması ve hesaplar son kez kontrol edilerek detaylı olarak hesap yöntemi, kullanılan malzemeler, depremli ve depremsiz analiz sonuçları, kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri, drenaj sistemi gibi veriler düzenli bir rapor şeklinde müşteriye teslim edilir.

  Malzeme teknik şartnamesi : Tasarlanan sistemde kullanılan geosentetik donatılar, duvar ön yüz elemanları, gerekli ise yeşillenme için biotekstil ve diğer tüm malzemelerin her biri için detaylı olarak teknik şartnameler rapora ek olarak müşteriye teslim edilir.

  Uygulama teknik şartnamesi : Doğru uygulama geosentetik donatılı jeoduvarların güvenliği için hayati öneme sahiptir. Yapılan proje ne kadar doğru ve güvenlikli olursa olsun imalat sırasında gözden kaçan detaylar, uygulama hataları, yer altı suyunun var oluşu ve dikkate alınmayan diğer durumlar nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

  Proje ve hesabı yapılan her duvar tipi için müşteriye özel olarak hazırlanmış uygulama teknik şartnamesi sunularak güvenli ve doğru bir imalat yapılması sağlanır.

 5. 5
  Saha Danışmanlığı ve Uygulama
  geogrid uygulama

  Duvar imalatının uygulaması ve sahada danışmanlık hizmeti

  Proje ekiplerimiz tarafından duvar imalatı için gerekli teknik tüm detaylar hazırlandıktan sonra arazide konusunda uzman uygulama ekiplerimiz ile duvar hatlarını belirleyerek doğru uygulama tekniği ile eksiksiz olarak duvar imalatı yapmaktayız.

  İşverenin uygulamayı kendi bünyesinde yapmak istediği durumlarda ise Movea LTD. olarak proje ve sahada danışmanlık hizmeti vererek tasarımını ve projesini yaptığımız yapıların en doğru şekilde imal edilebilmesine yardım etmekteyiz.

Flexi Geogrid Donatılı MSE Duvar Tipleri

Geogrid donatılı Flexi Geoduvar uygulamalarında zeminin ayakta durmasını sağlayan geogrid donatılar haricinde duvarın ön yüzünü teşkil edecek malzemelere ihtiyaç vardır. Duvar ön yüzleri dik modüler bloklarda, eğimli saksı şev blokları ile, geosentetik bohçalama ile ya da Hücresel Dolgu Sistemi (Geocell) ile imal edilebilir.

Flexi istinat sistemlerinin ortak özelliği olan Geosentetik donatılar (geogrid, geotekstil) projesinde belirlenen aralık ve boylarda hücresel dolgu sistemi kademelerine yerleştirilir. Klasik yöntemlerle (Betonarme istinat duvarları vb.) karşılaştırıldığında neredeyse yükseklik sınırları yoktur. Arazi koşullarında yatayda ve düşeyde geometriye rahatça uyum sağlarlar.

Aşağıda geogrid donatılı istinat yapı çözümlerini bulabilirsiniz;

 

Flexi HDS Geocell Ön Yüzlü Yeşil Duvarlar

Flexi Geocell Hücresel Dolgu Sistemi ile imal edilen istinat duvarları beton, demir içermeyen doğayla uyumlu, estetik, farklı geometrilerde imal edilebilen günümüzün çevreci istinat duvarlarıdır. Bu sistemde  hücresel dolgular prekast paneller veya yapı blokların yerini alır. Rijit kaplamaların aksine Hücresel Dolgu Sistemi özellikle zayıf zeminlerin mevcut olduğu noktalarda çatlamalara neden olmazlar. Elastik yapıları ile Hücresel Dolgu sistemleri duvar ön yüzünün doğal yeşil bir görünüme sahip olmasına da izin verirler. Duvar/şev imalatı tamamlandıktan sonra ön yüzde kullanılan hücresel dolguların içlerine peyzaj mimarinın önereceği tohum ilave edilir. Gerekli sulama ve bakım ile yeşillenme sağlanmasıyla Flexi HDS yeşil istinat duvarı imalatı tamamlanmış olur.

Geosentetik donatılı bu istinat yapıları deprem yüklerine karşı mükemmel performansları ve zemin oturmalarına karşı yüksek esneklik kabiliyetleri ile jeoduvar (geo duvar) uygulamalarının vazgeçilmez çözümüdür.

Hızlı İmalat : Hücresel Dolgu Sistemi ön yüzlü Flexi HDS duvarlar basit ve hızlı şekilde imal edilirler. Ön yüzlerinde kullanılan hücresel petekler özellikle duvar geometrisinin değişken olduğu noktalarda büyük kolaylık ve imalat hızı sağlar. Hücre içleri bitkisel toprak ile doldurularak güvenli ve hızlı yeşillenme garantilenir.

Yeşil Ön Yüz: İçleri dolgu malzemesi ile doldurulmuş Hücresel Dolgu katmanları arasında dolgunun sıkıştırılarak kademeler halinde serilmesi ile önemli oranda sürtünme dayanımı sağlanarak, kompozit bir yapı oluşturulur. HDS hücre yüzeyleri duvar ön yüzünde dolgu malzemesini hapsederek dışarı çıkmasını engeller. Duvar yüzeyine gelen yükleri de güvenle karşılayan sistem doğal etkenler (yağmur, rüzgar, vb.) nedeniyle oluşabilecek erozyonu engelleyerek saksı şeklinde çalışan yapısı ile de yeşillenmeye izin verir.

Hafif Ön Yüz :  Flexi HDS yeşil ve çevreci istinat duvarları hem dolgu hem de yarma şevlerinde rahatlıkla imal edilebilirler. Şeritler halinde sahaya gelen Hücresel Dolgu Sistemi hafif olması nedeniyle nakliye maliyeti çıkartmaz. Şeritler her kademede açılarak ön yüzde kaplama oluşturulur. Geoduvar ya da diğer ismiyle Jeoduvar dolgu kademeleri ise geosentetik donatılar ile güçlendirilir.

Flexi HDS Duvar

Flexi MSE Geogrid Donatılı Duvar (Geoduvar)

 • Yatay ve düşey geometriye mükemmel uyum

 • Doğal bitkili ön yüz

 • Hızlı ve ekonomik imalat

 • Yüksek oturma toleransı

 • Mükemmel deprem performansı

 • Limitsiz yükseklik

Flexi Green Bohçalama Yüzeyli İstinat Duvarları

Geogrid donatılı bu istinat yapıları deprem yüklerine karşı mükemmel performansları ve zemin oturmalarına karşı yüksek esneklik kabiliyetleri ile jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının vazgeçilmez çözümüdür.

Ön yüzünde bulunan doğal biyolojik örtü ile toprağın dışarı çıkmasına izin vermeyen ve yeşillenen teknoloji, yapının ömürler boyu güvenli ve sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlar. Flexi Green geosentetik donatılı duvarlar/şevler kısa zamanda yeşillenebilen biyolojik yapıları ile doğaya uyumlu çözümler sunar. İmalatları hızlı ve pratiktir.

Klasik yöntemlerle (Betonarme istinat yapıları vb.) karşılaştırıldığında neredeyse yükseklik sınırları yoktur. Arazi koşullarında yatayda ve düşeyde geometriye rahatça uyum sağlarlar. Konut projeleri, endüstriyel yapılar, park ve bahçeler, kara ve demiryolu uygulamaları Movea Flexi jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının en çok tercih edildiği alanlardır.

Duvar/şev yüzeyinde yeşillenme gerçekleşene kadar erozyon matı olarak görevini yapan erozyon matı besleyici toprağın duvar/şev ön yüzünden akmasını da engeller.

Duvar/şev imalatı tamamlandıktan sonra imalatta kullanılan erozyon matı sayesinde duvar/şev ön yüzünün yeşillenmesi için tüm içerik hazır hale gelir. Gerekli sulama ve bakım ile yeşillenme sağlanmasıyla Flexi Green yeşil duvar imalatı tamamlanmış olur.

*Duvar ön yüzünde Hydroseeding uygulaması yapılabilir.

Flexi Green Duvar

Flexi MSE Geogrid Donatılı Duvar (Geoduvar)

 • Yatay ve düşey geometriye mükemmel uyum

 • Tamamen yeşillendirilebilir ön yüz

 • Hızlı ve ekonomik imalat

 • Yüksek oturma toleransı

 • Mükemmel deprem performansı

 • Limitsiz yükseklik

Flexi Şev Blok Ön Yüzlü İstinat Duvarları

Flexi Şev Blok modüler sistemli istinat duvar ve şevleri doğayla uyumlu, estetik, farklı geometrilerde imal edilebilen günümüzün istinat yapılarıdır. Geosentetik(geogrid/geotekstil) donatılı bu istinat yapıları deprem yüklerine karşı yüksek performansları ve imalat sonrasında kaplama gerektirmeyen görsel yüzeyleri ile jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının estetik ve güvenli çözümüdür.

Özel olarak imal edilmiş yüksek mukavemetli modüler bloklarla ön yüzü kaplanan Flexi Şev Blok istinat duvarları her kademede modüler blokların geri çekilmesiyle ortam koşullarına uygun bitki türleri ile yeşillenir. Geosentetiklerle güçlendirilmiş zemin (MSE) teknolojisi ile yapının ömürler boyu güvenli şekilde hizmet vermesini sağlanır.

Flexi Şev Blok Geosentetik donatılı ön yüz modüler bloklu duvarlar kısa zamanda yeşillenebilen yapıları ile doğaya uyumlu çözümler sunar. İmalatları hızlı ve pratiktir. Klasik yöntemlerle (Betonarme istinat yapıları vb.) karşılaştırıldığında neredeyse yükseklik sınırları yoktur.

Arazi koşullarında yatayda ve düşeyde geometriye rahatça uyum sağlarlar. Konut projeleri, endüstriyel yapılar, park ve bahçeler, kara ve demiryolu uygulamaları Movea Flexi Şev Blok jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının en çok tercih edildiği alanlardır. Özel kıvrımlı geometriye sahip modüler Şev Block ön yüz kaplamaları ile çiçeklikler, kurplar ve çeşitli görsel çalışmalar yapılabilir.

Flexi Şev Bloklu duvar

Flexi MSE Geogrid Donatılı Duvar (Geoduvar)

 • Yatay ve düşey geometriye rahat uyum

 • Doğal bitkili ön yüz

 • Hızlı ve ekonomik imalat

 • Yüksek oturma toleransı

 • Yüksek deprem performansı

 • Limitsiz yükseklik

Flexi Düz Modüler Blok Ön Yüzlü İstinat Duvarları

Flexi Blok modüler sistemli istinat duvarları estetik, farklı geometrilerde imal edilebilen, bakım gerektirmeyen günümüzün istinat yapılarıdır. Geosentetik(geogrid/geotekstil) donatılı bu istinat yapıları deprem yüklerine karşı yüksek performansları ve imalat sonrasında kaplama gerektirmeyen görsel yüzeyleri ile jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının estetik ve güvenli çözümüdür.

Özel olarak imal edilmiş yüksek mukavemetli modüler bloklarla ön yüzü kaplanan Flexi Blok istinat duvarları esnek geometrilere ayak uydurabilir, mineralli ön yüzeyleri ile imalat sonunda fazladan kaplama maliyeti çıkarmazlar. Geosentetiklerle güçlendirilmiş zemin (MSE) teknolojisi ile yapının ömürler boyu güvenli şekilde hizmet vermesi sağlanır.

Flexi Blok Geosentetik donatılı ön yüz modüler bloklu duvarlar hızlı imalatları ile ekonomik çözümler sunar. Klasik yöntemlerle (Betonarme istinat yapıları vb.) karşılaştırıldığında neredeyse yükseklik sınırları yoktur. Konut projeleri, Endüstriyel yapılar, Park ve Bahçeler, Kademeli Yollar Movea Flexi Blok jeoduvar(geo duvar) uygulamalarının en çok tercih edildiği alanlardır.

Modüler bloklu jeoduvar(geo duvar) uygulamalarında blokların düzgün bir satıhta seviyelendirilmeleri için taşıma amaçlı olmayan taban betonu imalatı yapılması gerekir. Bu imalat zemin durumunun aşırı derecede zayıf olduğu durumlarda demir donatılı yapılabilir. Taban betonu(seviyelendirme betonu) imalatı için taban zemininde ilk olarak en az 20-30cm derinliğinde olacak şekilde kazı yapılır. Taban betonu arkasında drenaj sistemi ve geçirimi yüksek drenaj katmanı imalatı yapılır.

Flexi Şev Bloklu Duvar

Flexi MSE Geogrid Donatılı Duvar (Geoduvar)

 • Yatay ve düşey geometriye uyum

 • Bakım gerektirmeyen estetik ön yüz

 • Hızlı ve ekonomik imalat

 • Yüksek deprem performansı

 • Limitsiz yükseklik