Geogrid Zemin Güçlendirme Ağı

Geogrid Ağ

Yüksek çekme mukavemetli, düşük sünmeli, Polyester (PE) malzemeden mamül, koruyucu polimer kaplamalı, ağ yapıda zemin güçlendirme için geosentetik inşaat malzemeleridir. Tek yönlü ve çift yönlü olarak üretilir.

Geogrid Zemin Güçlendirme Ağı Nedir?

Geogrid zemin güçlendirme ağı dolgu malzemelerini  güçlendirmek için kullanılan geosentetik bir malzemedir.  PET, PVA gibi özel polimerlerden üretilen, yüksek çekme ve düşük sünme özelliğine sahip, dikdörtgen ya da kare şeklinde ağlardan oluşan zemin güçlendirme malzemesidir. Geogridlerin en önemli özelliği, sahadaki dolgu malzemesinin kilitlenmesini sağlayan ağ yapıdaki boşluklardır. Zeminin içindeki gerilmeler geogridin yüksek çekme mukavemeti ve düşük sünmesi ile önemli oranda azalır.

Geogrid Özellikleri

Geogrid ağ donatının ana işlevi zemin üzerine gelen çekme yüklerini üzerine alarak yükün daha geniş bir alana yayılmasını sağlamak ve  zemin şartlarını iyileştirerek zeminin taşıma kapasitesi arttırmaktır. Bu şekilde zemine gelen yük konsantrasyonu azalmakta ve göçmeler, oturmalar engellenmektedir. Ağ yapıda ve esnek malzeme olması sayesinde deprem yükü ya da trafik yükü gibi dinamik yüklerin emilmesinde büyük rol oynar. Geogrid malzemeler bu özelliklerini yüksek çekme mukavemetleri ve yüksek süneklikleri ile sağlar.

Geogrid malzemenin ana fonksiyonları aşağıdaki gibidir;

Temel/Zemin Güçlendirme

zemin güçlendirme

Geogrid Donatı ile zemin güçlendirme

Zeminde çekme donatısı görevi görür.

Geogrid malzeme yüksek çekme mukavemeti altında düşük uzama yeteneğine sahip, doğada çözünmesi zor olan ağ yapıda bir zemin güçlendirme malzemesidir. Geogrid ağ yapısı sayesinde, içerisinde bulunduğu dolgu (zemin) tabakasında sürtünme ve kitlenme ile çekme yüklerini karşılar. Geogrid zeminin güçlendirme donatısı olarak isimlendirilebilir.

Zeminde Yük Yayma

yük yayma

Geogrid zeminde yükü yayarak birim alana düşen yükü azaltır.

Zeminde birim alana düşen yükü azaltır.

Geogrid zemine gelen ölü ve dinamik yükleri daha geniş bir alana dağıtarak zemine yansıtır. Bu da birim alana düşen yükün önemli oranda azalmasını sağlar. Sonuç olarak, basit ve ekonomik bir uygulama ile oturmalar önemli derecede engellenerek daha güvenli yapılar inşaa edilmiş olur.

Geogrid Seçimi

Geogrid donatı malzemeler proje özelliklerine göre 20 kN/m’den 1000 kN/m yüklere kadar çıkabilen farklı dayanımlarda üretilirler. Özellikle yol temeli güçlendirme uygulamalarında çift yönlü geogridler tercih edilmekle birlikte, iki boyutlu problemlerin olduğu geogrid donatılı geoduvar istinat yapılarında tek yönlü olarak tercih edilirler.

Geogridler proje ve saha koşullarına göre seçilerek, gerektiği takdirde bir tip geogrid ya da  birçok tip geogrid kullanılabilir. Dolayısıyla uygulama tipi ve projelendirme geogridlerin şekil ve tiplerini değiştirmektedir. Geogrid donatı ağı fiyatları tıpkı geogridlerin uygulama şekilleri gibi çeşitlidir ve çalışma koşullarına göre farklılık göstermektedir.

Geogrid Zemin Güçlendirme Ağı Uygulama Alanları

Günümüzde, geogridlerin en önemli kullanım alanları güçlendirmedir. Geogrid  ağlar yollarda, zemin ve asfalt güçlendirme uygulamalarında kullanılmakla birlikte, geosentetik donatılı Geoduvar istinat duvarı uygulamalarının ana mekanizmasını oluştururlar.

 • Geogrid donatılı MSE istinat duvarları
 • Kara yolu ve Demir yolu dolgularının altında
 • Toprak dolgu alanlarının altında
 • Temel güçlendirme ve yük yayma uygulamaları
 • Zemin ve asfalt güçlendirme
 • Geofoam hafif dolgu atında
 • Zayıf zeminlerin ıslahı
 • Kaplamasız yollarda agrega tabakasının altında,
 • Tren yolu inşaatlarında balast tabakası altında,
 • Geçici inşaat alanlarının ya da sürşarj dolguların altında,
 • Toprak dolguların ve dolgu barajların güçlendirilmesinde,
 • Şev yenilmeleri ve heyelanlarının onarılmasında,
 • Karstik alanların üzerinde esas donatı olarak,
 • Kazık temellerin başlıkları arasında donatı olarak,
 • Kırılmış yada çatlamış kayaların arasında köprü olarak,
 • Yumuşak zeminlerin üzerindeki dolgularda kaplama olarak,
 • Bataklık ve tundra üzerinde kaplama olarak,
 • Yol kaplamalarında asfalt donatısı olarak,
 • Geotekstil ve geomembranın arasında ara malzeme olarak,
 • Yumuşak zeminlerin üzerinde esas donatı olarak,
 • Sürşarj dolguları ve geçici inşaat sahaları altında
 • Şev göçmeleri ve toprak kaymalarının ıslahında
 • Duvar inşaatında gabion (birbirine kaynaklı tel-ağ gibi) şeklinde
 • Erozyon kontrol yapılarında gabion şeklinde
 • Köprü ayaklarında gabion şeklinde
 • Yumuşak zeminlerde temel zemini donatılandırmasında
 • Kazıklı temellerde başlık plağı altında
 • Çatlaklı kayalarda köprü elemanı olarak
 • Yumuşak zemin üzerinde dolgu teşkilinde
 • Donatılı zemin istinat duvarında cephe paneli ankrajı olarak
 • Yollarda asfalt donatısı olarak
 • Saha betonlarında donatı olarak
 • Geotekstiller ve geomembranlar arasında
 • Katı atık depolarında donatı olarak
 • Temel güçlendirme ve yük yayma uygulamaları