geofoam hafif dolgu

Geofoam Temel Geri Dolgusu

Geofoam yapı temel kazısı geri dolgularında oturmalara son verir. Perdelere gelen yanal yükleri önemli oranda azaltır.

Bina temelleri için yapılan kazıların doldurulmasında genellikle hafriyat malzemesi kullanılır. Bu malzemelerin kullanılması yapının kullanıma açılması durumunda önemli oturmalara neden olur. Bu oturmalar zemin durumuna bağlı olarak kısa veya uzun dönemde gerçekleşir. Geofoam hafif dolgu ile yapılan temel geri dolguları büyük avantajlar sağlar. Yapı temel perdelerine gelen önemli oranda azalır, izolasyon sağlanır, dolgu üzerine ağır araç bile çıksa oturmalar neredeyse sıfıra iner.

Geofoam ayrıca bina temellerinde mevcut temel zemini üzerine gelen yüklerin azaltılmasına yardımcı olarak özellikle oturma potansiyeli olan zayıf zeminlerde basit, hızlı ve yenilikçi çözümler sunar. Mevcut ağır temel zemini kaldırılarak yerine çok daha hafif olan Geofoam modüller yerleştirilir. Bu sayede bina temeline gelen yükler büyük oranda azaltılır. Kaldırılan mevcut temel zemininin yerine yapılacak yapı kaldırılan bu zeminin ağırlığına eşit ise yapı “Yüzer” ya da “tamamen dengelenmiş” olarak adlandırılır.

Basit bir anlatımla bina yapılacak zemine gelen yükler neredeyse bina yapılmadan mevcut durumdaki yüklere eşit olur. Böylece yapıdaki oturmalar büyük oranda engellenmiş olur.