Geofoam Hafif dolgu Sistemi

Geofoam Kara ve Demir Yolu Dolgusu

Geofoam hafif dolgu sistemi mevcut arazideki ağır dolgu zeminlerinin yerini alarak kara ve demir yolu uygulamalarında hızlı ve ekonomik çözümler sunar.

Günümüzde araç sayısının ve ulaşılabilirliğin hızla artması birçok durumda taşıma kapasitesinin yetersiz olduğu, zayıf zeminlerin bulunduğu hatlarda yol yapılması gerekliliğini doğurmuştur.

Geofoam hafif dolgu blokları mevcut arazideki ağır dolgu zeminlerinin yerlerini alarak karayolu yapımı ekonomik açıdan büyük maliyetler getiren zayıf zeminlerin olduğu noktalarda kolay ve hızlı imalat yapılabilmesine imkan vermektedir.  Geofoam bloklarının yüksek taşıma kapasitesi malzemenin trafik yüklerinin rahatlıkla üstesinden gelmesini sağlar. Ayrıca geofoam modüllerinin özel bir ekipman gerekmeden uygulanabilmesi inşaat sürelerini de önemli oranda azaltır. Bununla birlikte Geofoam malzemesi fabrika ortamında imal edilmiş, özellikleri belli olan, sıkıştırmaya gerek olmayan bir malzemedir. Bu nedenle kara yolu dolgularında büyük maliyetlere ve süreye neden olan sıkıştırma işlemi ve sıkışma kontrolü ortadan kalkmış olur. Ayrıca gece gündüz sıcaklarının aşırı farklı olduğu noktalarda donma çözünme etkisinden dolayı oluşacak çatlaklar da geofoam’un yalıtım özelliği ile önemli oranda engellenir.

Tipik bir yol yapımı en alttan yukarıya doğru aşağıdaki şekilde verilebilir;

  • Kum ya da geçirimli sıkışan bir malzeme ile yol temeli altında drenaj ve düzeltme katmanı oluşturulur.
  • Bu katman üzerine geofoam bloklar istenilen yüksekliğe kadar şaşırtmalı olarak yerleştirilir.
  • Gerektiği takdirde geofoam ile üzerindeki karayolu temeli arasına bir ayırma katmanı yapılır. Ayırma katmanı güçlendirme, ayırma, filtrasyon görevlerini yerine getirerek altındaki geofoam katmanının ömrünü uzatır. Bu ayırma katmanı geotekstil, geomembran, geogrid, içleri dolgu malzemesi ile doldurulmuş Geocell Hücresel Dolgu Sistemi, harç veya beton olabilir. Yakıt sızıntılarına karşı tedbir alınmak istendiğinde en üstte bulunan geofoamlar üzerine hidrokarbon dayanımlı geomembranlar serilebilir.  Bir diğer çözüm ise geofoam katmanının üzerine beton ayırma ve güçlendirme katmanı yapmaktır. Ayırma katmanının özellikle donma etkisinin yüksek olduğu bölgelerde 90 cm ve üzeri yükseklikte imal edilmesi önerilmektedir.
  • Karayolu temeli (Seçilmiş dolgu, çakıl, asfalt, beton) ayırma katmanının üzerine yapılır.

Geofoam ile imal edilen karayollarında dolgu kenar şevlerinde normal dolgu malzemelerine göre çok daha dik imalatlar yapılarak büyük ekonomi sağlanır. Kenar şevlerinin dikleştirilmesi karayolu kesitinin kapladığı alanı azaltarak özellikle şehir geçişlerinde istimlak bedellerinden de ekonomi sağlanmasına neden olur.  Bazı özel durumlarda yol yapılamayacak kadar dar olan alanlarda imalata izin verir. Malzemenin homojen olması ve fabrikadan sıkışmış halde geliyor olması  sürüş  ve yapı güvenliğinde önemli riskler doğuran olan diferansyel (farklı) oturmaların da engellenmesini sağlar.

Geofoam malzemesi yapı olarak demir yolu hatlarında sisteme gelen yükleri rahatlıkla taşıyabilecek kapasitededir.

Amerika birleşik devletlerinde ulusal kara ve demir yolu federasyonu bu tür imalatlarda alternatif hafif dolgu malzemelerinin kullanılmasını önermektedir. Demiryolu hattı dolgusunda geofoam dolgu malzemelerinin kullanılması oturmaların büyük önem teşkil ettiği bu tür yapılarda mükemmel sonuçlar vermektedir.

Malzeme hem demir yolu hattını güvenle taşıyacak rijitliğe sahip olup hem de temele gelen yükleri büyük oranda azaltarak oturmaları engellemektedir. Oturmaların azalması ile tren yolu hattında ve raylarda oluşacak bozulmaları en az indirmekte ve sürüş güvenliğini arttırmaktadır. Geofoam malzemesinin bir önemli özelliği de enerji emici malzeme olmasından dolayı titreşimleri azaltmasıdır.

Geofoam ayrıca dolgu şevlerinin eğimini arttırarak hem dolgu miktarının azalmasına hem de istimlak bedellerinden ekonomi sağlanmasını sağlar.

Havaalanı pist uygulamalarında geofoam imalatının aşırı hızlı olması ve sahaya hazır gelen modüller ile imal edilmesi önemli avantaj ve ekonomi sağlamaktadır.

Kara ve Demiryolu imalatlarına benzer olarak geofoam havaalanı pistlerinde taksi ve uçuş yollarında kullanılabilmektedir. Uygun olmayan zeminlerin kaldırılarak yerlerine Geofoam uygulanmakta, böylece temel zeminine gelen yükler önemli derecede azalmaktadır.

Aynı zamanda geofoam kullanımı ile oturmalarda büyük oranda engellenmektedir.