Geofoam

Geofoam İstinat Duvarı Dolgusu

Betonarme istinat duvarlarında hem ekonomi hem de güvenlik sağlar. Yıkılmakta olan istinat duvarlarında da uygulanabilir.

İstinat duvarları ve gömülü yapıların arkalarında kullanılan dolgular yerine Geofoam modüllerinin kullanılması bu yapılar üzerine etkiyen yanal yüklerin büyük oranda azalmasına imkan verir. İstinat duvarlarına etki eden yatay yükler bu duvarların yüksekliklerine ve arkalarında dolgu malzemesinin ağırlığınla doğru orantılıdır.

İstinat duvarı arkasında aktif itkinin olduğu kısımda geleneksel dolgu malzemesi yerine geofoam hafif dolgunun kullanılması güvenliği büyük oranda arttırır. Ayrıca kesitlerin daha daralarak beton ve demirde ekonomi sağlanmasına neden olur.

Gömülü yapılar ve istinat yapılarının arkasında geofoam hafif dolgu malzemesinin kullanılması deprem durumunda ortaya çıkan yanal yüklerin de oluşmasını da sınırlar.

Geofoam ile yapılan geri dolgularda, özellikle yer altı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde hidrostatik yükler nedeniyle kaldırma kuvvetlerinin oluşmaması için temelde gerekli drenaj katmanının oluşturularak tedbir alınması gerekmektedir.