MV Geofoam Hafif Dolgu Sistemi

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi 1960’lardan beri dünyada geoteknik mühendisliğinde kullanılan üstün özelliklere sahip bir inşaat malzemesidir. Geofoam standart dolgu malzemelerine oranla 200 kata kadar daha hafiftir.

Hafif dolgu malzemesi geofoam zemin ve yapılara gelen yükleri ve zemin oturmalarını azaltır. Bloklar halinde üretilen geofoam, farklı şekil ve büyüklüklerde ve farklı dayanımlarda proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilir.

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi Nedir?

Geofoam hafif dolgu sistemi çok hafif, yüksek taşıma kapasitesine sahip, üstün nitelikli bir yapı malzemesidir. Malzeme zemin ve yapılara gelen yükleri ve zemin oturmalarını azaltır. Bloklar halinde üretilen geofoam hafif dolgu sistemi, farklı şekil ve büyüklüklerde ve farklı dayanımlarda proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilir. Geofoam deprem etkilerinden korunma, şok, gürültü ve titreşimlerin sönümlenmesi gibi problemlerde de yenilikçi çözümler sunar.

Geçmişten Günümüze Geofoam

Geofoam (Hafif dolgu) sistemi teknolojisi ilk olarak 1972 yılında “Norveç Yol Araştırma Laboratuvarı” tarafından kara yolu uygulamalarında oturmaların azaltılması amacıyla hafif dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. 1970’li yıllarda kullanılmaya başlayan hafif dolgu malzemesi geofoam ilk olarak İskandinav ülkelerinde, daha sonra Batı Avrupa, Amerika ve Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır.

Geofoam aynı hacimde sıradan bir dolgu malzemesinin 100’de biri ağırlığındadır.

Oslo’da gerçekleştirilen Geofoam uygulamasının önemli başarı elde etmesi nedeniyle ilk uluslararası konferans 1985 yılında Norveç’te yapılmıştır. Mühendisler önceki çalışmalarda elde edilen sonuçları, yeni uygulama alanlarını ve proje bilgilerini paylaşmışlardır. “Birinci Uluslararası Geofoam Konferansı” sonrasında bu malzemenin özellikle problemli zemin şartlarının olduğu alanlarda hafif ağırlık dolgu malzemesi olarak kullanılmasına başlanmıştır.

Sonrasında sırasıyla Japonya(1996) ve Amerika Birleşik Devletlerinde (2001) Geofoam üzerine uluslararası konferanslar düzenlenmiş, bilgi paylaşımı ve gelişmeler irdelenmiştir. 1985-1987 arasında Japonya’da 2.000 projede yaklaşık 1,3 milyon metreküp hacminde hafif dolgu malzemesi uygulaması yapılmış, bu uygulamalar hafif dolgu malzemesi olarak Geofoam ’un potansiyel avantajlarını ortaya çıkartmıştır. Özellikle havaalanı uygulamalarında malzemenin aşırı ve tekrarlanan yüklere maruz kaldığında başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.

Amerika birleşik devletlerinde ilk geofoam kullanımı 1989 senesinde Durango ve Mancos, Colorado karayolunda gerçekleştirilmiştir. Aşırı yağışlar nedeniyle karayolunun bir bölümünde heyelan meydana gelmiş, bu problem Geofoam ile kara yolu şevlerinin teşkil edilmesi ile düzeltilmiştir. Geleneksel çözümler göz önüne alındığında, bu projede Geofoam hafif dolgu malzemesi kullanılması neredeyse 500% gibi büyük bir maliyet azalmasına neden olmuştur. Aynı şekilde 1997-2001 arasında Utah’da yapılan uygulamada önemli ekonomi sağlanmıştır.


Geofoam Uygulamaları

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi

Geofoam peyzaj uygulamaları

Geofoam Peyzaj Uygulamaları

Düz arazilerde geofoam kullanılarak hızlı bir şekilde tepeler ve yükseltiler yaratılabilir. Yeşil çatı uygulamaları için ideal bir malzemedir. Sahada tıraşlanarak ve kesilerek farklı geometrilere kolaylıkla uyum sağlar. Yeşil çatı uygulamalarında çatı yükünü azaltır, önemli derecede izolasyon sağlar.

Geofoam hafif dolgu sistemi özellikle peyzaj mimari uygulamalarında mevcut zemine ve yer altı yapılarına ağır yükler etki ettirmeden yükseltiler yapılabilmesine imkan verir.  Geofoam peyzaj uygulamalarının başında şehir içindeki yapılarda yeşil çatı uygulamaları öne çıkar. Yeşil çatılar özellikle şehir içinde yapılan yaşam alanlarında önemli faydalar sağlar. Kök sistemi yağmur suyu akışını kontrollü hale getirir, hava kalitesini arttırır ve aşırı ısı değişimlerine karşı denge sağlar.

Detaylı bilgi için Geofoam hafif dolgu sistemi peyzaj uygulaması sayfasına göz atın.

geofoam

Döşemeye Gelen Yükleri Azaltır.

Döşeme Yüklerinin Geofoam ile Azaltılması

Yapılarda döşemeye gelen yüklerde neredeyse 100 kat azalma sağlar. Geofoam hafif dolgu malzemesi özellikle bodrum ve otopark katı üst döşemelerine gelen yüklerin azaltılmasında basit ve hızlı bir çözüm sunar. Hafif dolgu kullanımı ile döşemeye gelen yükler neredeyse 100 kat azalır. Böylece hem güvenlik arttırılır, hem de yapı kesitlerinde küçülmelere gidilerek ekonomi sağlanır. Geofoam üzerine araç yolu, peyzaj gibi uygulamalar yapılabilir.

Detaylı bilgi için Geofoam hafif dolgu sistemi döşeme yüklerinin azaltılması sayfasına göz atın.

Geofoam Hafif dolgu Sistemi

Geofoam Karayolu Uygulaması

Kara ve Demir Yolu Geofoam Dolgu

Günümüzde araç sayısının ve ulaşılabilirliğin hızla artması birçok durumda taşıma kapasitesinin yetersiz olduğu, zayıf zeminlerin bulunduğu hatlarda yol yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Geofoam bloklarının yüksek taşıma kapasitesi malzemenin trafik yüklerinin rahatlıkla üstesinden gelmesini sağlar. Zayıf zeminlerde ağır dolgu malzemeleri yerine geofoam hafif dolgu sistemi  kullanılması, mühendislere hızlı ve yapıcı çözümler sunar.

Geofoam mükemmel bir izolasyon malzemesidir. Malzemenin yol dolgusunda kullanılması, özellikle soğuk iklimlerde donmayı engelleyerek trafik güvenliğini önemli derecede arttırır.

 

Geofoam hafif dolgu blokları mevcut arazideki ağır dolgu zeminlerinin yerlerini alarak karayolu yapımı ekonomik açıdan büyük maliyetler getiren zayıf zeminlerin olduğu noktalarda kolay ve hızlı imalat yapılabilmesine imkan vermektedir.  Geofoam bloklarının yüksek taşıma kapasitesi malzemenin trafik yüklerinin rahatlıkla üstesinden gelmesini sağlar. Ayrıca geofoam modüllerinin özel bir ekipman gerekmeden uygulanabilmesi inşaat sürelerini de önemli oranda azaltır.

Bununla birlikte Geofoam malzemesi fabrika ortamında imal edilmiş, özellikleri belli olan, sıkıştırmaya gerek olmayan bir malzemedir. Bu nedenle kara yolu dolgularında büyük maliyetlere ve süreye neden olan sıkıştırma işlemi ve sıkışma kontrolü ortadan kalkmış olur. Ayrıca gece gündüz sıcaklarının aşırı farklı olduğu noktalarda donma çözünme etkisinden dolayı oluşacak çatlaklar da geofoam’un yalıtım özelliği ile önemli oranda engellenir.

Hafif dolgu sistemi ile yapılan yollarda ve demir yollarında işçilik maliyetleri önemli derecede düşer, imalat hızlanır, ağır iş makineleri ile yapılan serme-sıkıştırma uygulamalarına ihtiyaç kalmaz. Proje geneline bakıldığında geofoam hafif dolgu sistemi ekonomi ve hız sağlar.

Detaylı bilgi için Geofoam Kara ve Demir yolu dolgusu sayfasına göz atın.

Geofoam

İstinat Duvarı Arkası Hafif Dolgu

İstinat Duvarı Arkası Geofoam Hafif Dolgu

Betonarme istinat duvarlarında hem ekonomi hem de güvenlik sağlar. Yıkılmakta olan istinat duvarlarında da uygulanabilir.
İstinat duvarları ve gömülü yapıların arkalarında kullanılan dolgular yerine Geofoam modüllerinin kullanılması bu yapılar üzerine etkiyen yanal yüklerin büyük oranda azalmasına imkan verir. İstinat duvarlarına etki eden yatay yükler bu duvarların yüksekliklerine ve arkalarında dolgu malzemesinin ağırlığınla doğru orantılıdır.

İstinat duvarı arkasında aktif itkinin olduğu kısımda geleneksel dolgu malzemesi yerine geofoam hafif dolgunun kullanılması güvenliği büyük oranda arttırır. Ayrıca kesitlerin daha daralarak beton ve demirde ekonomi sağlanmasına neden olur.

Detaylı bilgi için Geofoam istinat duvarı dolgusu sayfasına göz atın.

geofoam hafif dolgu

Oturmayan Temel Geri Dolgusu

Oturmayan Geofoam Temel Geri Dolguları

Yapı temel kazısı geri dolgularında oturmalara son verir. Perdelere gelen yükleri yok eder.
Bina temelleri için yapılan kazıların doldurulmasında genellikle hafriyat malzemesi kullanılır. Bu malzemelerin kullanılması yapının kullanıma açılması durumunda önemli oturmalara neden olur. Bu oturmalar zemin durumuna bağlı olarak kısa veya uzun dönemde gerçekleşir. Geofoam hafif dolgu ile yapılan temel geri dolguları büyük avantajlar sağlar. Yapı temel perdelerine gelen önemli oranda azalır, izolasyon sağlanır, dolgu üzerine ağır araç bile çıksa oturmalar neredeyse sıfıra iner.

Detaylı bilgi için Geofoam temel geri dolgu uygulaması sayfasına göz atın.

Geofoam Malzemesinin Üstün Özellikleri

 • Hızlı Uygulanır

  Geofoam uygulaması çok hızlıdır. Sahaya gelen malzeme istenilen ölçülerde kesilerek şaşırtmalı olarak uygulanır. İstenilen geometrik şekiller rahatlıkla verilebilir.
 • Proje Süresini Kısaltır

  Dolgu imalatlarında proje süresini belirleyen en önemli etkenlerden biri toprak malzemesinin oturma süresidir. Bu sene seneler alabilir. Geofoam ise oturmaz. Bu nedenle beklemeye gerek yoktur.
 • Güvenlidir

  Hafif dolgu malzemesi olarak geofoam mühendislik açısından çok güvenli bir malzemedir. Hafif dolgu  modülleri özel fiziksel ve kimyasal yapılarından dolayı birbirlerine mükemmel tutunurlar. Ayrıca geofoam diğer dolgu malzemelerinin aksine tahmin edilebilir davranışa sahip homojen bir malzemesir.
 • Mükemmel bir Yalıtıcıdır

  Özellikle donma çözünme etkilerinin çok yaşandığı zor iklimlerde, mükemmel yalıtım özelliği ile asfaltta ve üzerindeki yapılarda çatlakların oluşumunu engeller.
 • Ekonomiktir

  Geofoam hafif dolgu malzemesi sıradan toprak malzemesine oranla maliyetli gözükebilir. Projenin geneline bakıldığında ise fark ortaya çıkmaktadır. İşçilik sürelerindeki önemli azalma, oturma beklenmesi nedeniyle oluşacak indirek giderlerde azalma, geofoamun aşırı hafif olması nedeni ile dolgu miktarındaki önemli azalmalar da dikkate alındığında önemli ekonomi sağlanır.

Geofoam hafif dolgu sisteminin başlıca kullanım alanlarından biri de döşemelere gelen yüklerin azaltılmasıdır.

Günümüzde, özellikle yüksek yapılar ve özelleştirilmiş yaşam alanı projelerinde bitkisel peyzaj alanları, araç geçiş yolları gibi detaylar, betonarme yapılar üzerinde çözülmektedir. Betonarme döşeme üzerine yapılacak 1 metre yüksekliğinde bir toprak dolgunun yapıya vereceği yük neredeyse aynı yükseklikte beton doldurmaya eşdeğer bir yüktür. Bu aşırı yüklerden bertaraf etmek, aynı boşluğu çok daha hafif bir malzeme ile doldurmak MV Geofoam Hafif Dolgu Sistemi ile mümkün.

Geofoam aşırı hafiftir. Toprak, Beton gibi dolgu malzemelerinin neredeyse 100 katı daha az kütleye sahiptir. Aşırı hafif olan malzeme aynı zamanda yüksek taşıma mukavemetine sahiptir. Geofoam üzerinden rahatlıkla ağır araçlar geçebilmektedir. Böylece yaşam alanları, sanayi tesisleri gibi bir çok yapıda döşeme üzerinde araç geçişine izin verilen yollar, yeşil alanlar oluşturulabilmektedir.

Geofoam Hafif Dolgu Sistemi Uygulaması

Geofoam

Geofoam Uygulama

Geofoam sahada rahatça kesilip şekillendirilebilir. Malzemenin kullanım ömrü diğer inşaat malzemelerinin özellikleri ile benzer olup, fiziksel özelliklerini mühendislik kullanım süresi içerisinde korur.

Yapıların bitişiklerindeki ve temellerindeki zemin ve yapılara gelen yükleri önemli derecede azaltır.

Sıradan dolgu malzemelerine göre çok daha hafif olan Geofoam malzemesinin kullanılması yapılarda oturmaları azaltır, taşıma kapasitesi ve şev kayması gibi durumlarda güvenliği aşırı oranda arttırır.

Geofoam hafif dolgu bloklarının genel olarak kullanım alanları aşağıda verilmiştir;

 • Yumuşak zeminlerde oturmaların azaltılması

 • Köprü yaklaşım rampalarının hızlı imalatı

 • Yapılarda muhtelif yüklerin azaltılması

 • Dolgularda diferansiyel oturmaların (farklı oturmaların) önlenmesi

 • İstinat yapılarına etkiyen yanal yüklerin azaltılması

 • Yer altı yapılarına gelen aşırı yüklerin azaltılması (Boru hatları, galeriler vb.)

 • Şev güvenliğinin arttırılması ve şev açılarının dikleştirilmesi

 • Don derinliği yüksek olan bölgelerde temel derinliğinin azaltılması

 • Peyzaj ve mimari uygulamalarda hızlı kademe yaratma

 • Sığ temellerin altında (don etkilerini azaltıcı)

 • Şişme potansiyeli olan zeminlerde yapıya gelecek muhtelif yüklerin azaltılması

 • Kara ve demiryolu uygulamalarında hafif dolgu malzemesi olarak

 • Boşlukların doldurulması

 • Yükseltilmiş döşeme uygulamarında

 • Bina temel kazısı geri dolgularının oturmasının engellenmesi