Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Hücresel Dolgu Sistemi

Ürün Adı :Geocell Hücresel Dolgu Sistemi
Marka : KRT® HDS
Açıklama : Hücresel Dolgu Sistemi üç boyutlu, petek dokulu,özel polimerik alaşımdan imal edilmiş erozyon kontrol ve zemin güçlendirme malzemesidir. Geocell Hücresel Dolgu Sistemi üç boyutlu, delikli ve pürüzlü hücrelerden oluşan, petek yapıda zemin güçlendirme ve stabilizasyon malzemesidir.
Ürün Özellikleri : Geocell sistemi üstün üç boyutlu kuşatma etkisi ile zeminin su veya rüzgar nedeniyle kaybedilmesini engeller. Zayıf zeminlerde zemin güçlendirme (stabilizasyon) ve şevlerde (yamaçlarda), kıyı koruma sistemlerinde, kanallarda (hidrolik yapılarda) erozyon kontrolü için hızlı, ekonomik ve dayanıklı çözümler sunar.

Hücresel dolgu sistemi malzemesi temini ve detaylı bilgi için KRT® Geocell web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.com

SKU: 001 Kategori:
Geohücre Hücresel Dolgu Sistemi Şev

Geocell Şev Koruma Uygulaması

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi üç boyutlu yapıya sahip, petek dokulu, özel polimer alaşımdan imal edilmiş üstün nitelikli erozyon koruma ve zemin güçlendirme malzemesidir. Genel kullanım amacı eğimli yüzeylerde su ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek toprak kaybını engellemek olan üç boyutlu Geohücre malzeme hızlı drenaj ve dolgu malzemesinin kolay sıkışma sağlanması amacı ile delikli yapıda imal edilmektedir. Fabrika ortamında özel ultrasonik kaynak teknolojisi ile yapıştırılan hücrelerden oluşan malzeme şeritler halinde sahaya gönderilir.

Detaylı bilgi için KRT® Geocell (Hücresel Dolgu Sistemi) web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.com

Geocell  hücre içleri kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl, toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) ile doldurulabilir. Hücre yükseklikleri proje özelliklerine göre 50mm-200mm arasında değişiklik gösterir. Geocell Hücresel Dolgu Sistemi dünya standartlarında, uluslararası normlara uygun olarak birinci sınıf polimerlerden üretilir.

Uygulama esnasında, akordiyon şeklinde kullanım sahasına gelen Geocell Sistemi açıldığında  birbirine bağlı şeritler, küçük esnek duvarlı yapılar oluştur. Malzeme istenen dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırıldığında, üç boyutlu sağlam bir yapı meydana getirir. Zemine çekme mukavemeti sağlayarak dolgu malzemesinin yapısal ve işlevsel özelliklerini iyileştirir.


Hücresel Dolgu Sistemi Ana İşlevleri

Geocell Hücresel Dolgu Sisteminin birbirine bağlı yüksek dayanımlı hücre ağı zemini kuşatarak ve stabilize ederek zeminin performansını önemli derecede arttırır. Hücresel dolgu sisteminin üç boyutlu kuşatma etkisi dik şevlerin(yamaçların) , kanalların, kıyı koruma yapılarının su ve rüzgar erozyonuna karşı korunmasında ve zayıf zeminlerin güçlendirilmesinde ekonomik ve efektif çözümler sunar.

Geocell HDS iki boyutlu erozyon kontrolü malzemelerinin aksine şev yüzeyi stabilitesi sağlar.

Toprak Akmasına karşı koruma

Geocell Hücresel Dolgu Erozyon Kontrolü

Erozyon Kontrolü (Hücresel Dolgu Muhafaza)

Peyzaj uygulamalarında sıklıkla tercih edilen Geocell şev stabilizasyon hücresi 45° ve daha fazla eğime sahip şevlerde sürdürülebilir bitkilendirme oluşumuna izin verir. Şevleri yüzey akmaları ve yüzey akışı nedeniyle oluşan şiddetli erozyona karşı koruma sağlar.

Eğimli alanlarda ya da erozyon etkenlerinin (Yağmur,rüzgar,akarsu akışı) bulunduğu ortamlarda zemin üzerindeki dolgu malzemesi ya da nebati canlı toprağı tutmak güçtür.

Özellikle eğimli yüzeylerde yağmur ve rüzgar önemli bir aşındırıcıdır. Yüzeye serilen toprak/çakıl ve benzeri malzeme bu aşındırıcı kuvvetler nedeniyle akarak kaybedilir (erozyona uğrar). Bu durum bitkilendirme ve yeşillenmenin en önemli düşmanıdır.

Şev eğimi ve doğal kuvvetlere bağlı olarak farklı yüksekliklerde üretilmiş Geocell HDS sistemi malzemeyi içine hapsederek aşındırıcı etkenler nedeniyle kaybedilmesini engeller. Hücreler içine hapsolan malzeme uzun süre kaybedilmeden işlevini yerine getirir.

Geohücre Zeminde Kullanımı

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi Zemin Güçlendirme Sistemi

Hücresel Dolgu Zemin Güçlendirme (Temel Destek & Takviye Sistemi)

Hücresel dolgu sisteminin üç boyutlu yapısı iç dolgu malzemesini kuşatarak konsantre yükler ya da yayılı yükler altında zeminin kaymasını, yanal ve düşey hareketlerini engeller.

HDS Geocell ürünü yüksek maliyetli dolgu malzemeleri yerine uygulama sahasında mevcut doğal dolgu malzemesinin kullanılmasına olanak sağlar. Sahadaki malzeme kullanımını sağlamakla kalmaz klasik yöntemlere göre dolgu derinliğini % 50 den fazla oranda azaltır. Hücreler dolgu malzemesini çevrelemek suretiyle zeminin taşıma kapasitesini büyük oranda artırır, oturmaları engeller.

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi yapısal dolgunun taşıma kapasitesini artırarak büyük mukavemet kazandırır, dolgu malzemesinin yük deformasyon performansı arttırılır.

Hücresel dolgular zeminde doğal drenajı sağlarken dolgu maddesinin hidrolik akışlardan etkilenerek kaybedilmesini önler. Düşey yüklerin zemine etkisini azaltarak aşırı hidrostatik basınçların oluşmasını engeller.


Geocell Hücresel Dolgu Kullanımının Faydaları

Hücresel Dolgu Sistemi Geocell

KRT® Hücresel Dolgu Sistemi Erozyon Kontrolü Uygulaması

 • Geocell Hücresel Dolgu Sistemi (Geohücre) zeminin taşıma gücünü artırır, oturmaları azaltır, dolgu miktarını azaltarak ekonomi sağlar.
 • Tek bir noktada yoğunlaşan yükleri radye temel mantığı ile geniş bir alana dağıtarak esnek ve sürekli bir yapısal ağ oluşturur. Yüzeylerde yarıkların oluşmasını önler.
 • Hücreler akış hacmini artırır.
 • Zeminde yüksek drenaj sağlayarak hidrostatik basınçların birikmesini önler.
 • Yüksek dayanıma sahip kaynak birleşme noktaları sayesinde hücresel bir ağ oluşur.
 • Geocell Hücresel Dolgu sistem performansını önemli oranda artırır.
 • Basit dolgu malzemesini yapısal bir zemin haline getirir.
 • Hafif olması nedeni ile nakliye ve uygulama kolaylığı vardır.
 • Yapısal dolgu malzemesinin performansını yükseltir.
 • Tek tabakalı yol zemin çalışması ve boru hatları yataklarından geosentetik donatılı istinat duvarı ve koruyucu bariyerlere kadar geniş kapsamlı bir uygulaman imkanı verir.
 • Bitki örtüsünün dengesini sağlar, yüzeyde erozyonu engelleyerek bitkisel toprağı ve doğayı korur.

Geocell Hücresel Dolgu Nerelerde Kullanılır?

Yüksek teknoloji ile üretilen KRT® Hücresel Dolgu Sistemi üstün malzeme dayanımına sahiptir. Dik şevlerde erozyon kontrolü, zemin güçlendirme, istinat duvarları, hidrolik yapılar gibi birçok alanda ekonomik, estetik ve güvenli çözümler sunar. Hücresel Dolgu Sisteminin başlıca kullanım alanları aşağıda verilmiştir;

 • Şevlerde erozyon koruması
 • Dere, Kanal ve Gölet şevlerinde toprak kaybının engellenmesi
 • Heyelan ve sel felaketlerine karşı koruma
 • Zemin ve asfalt güçlendirme
 • Dolgular, çukurlar ve hendeklerin korunması
 • Kara ve Demiryolu şevleri
 • Köprü yaklaşımları
 • Eğimli ve topraksız yüzeylerin yeşillendirilmesi
 • Peyzaj mimari ve özel uygulamalar

Geocell Kanal ve Kıyı Koruma Yapılarının Korunması

Geocell Hücresel Dolgu sistemi kanal, gölet, kıyı koruma yapılarının suyun yıkıcı etkilerine karşı korunması uygulamaları, danışmanlık ve proje hizmetleri. Hücresel Dolgu Sistemi temini

İlgili Ürün : KRT® Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Geocell MSE Yeşil İstinat Duvarları

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi ön yüzlü, yeşil, doğal bitkili, istinat duvarları proje, uygulama ve danışmanlık hizmeti. Hücresel Dolgu Sistemi temini.

İlgili Ürün : KRT® Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Geocell Zemin Güçlendirme Uygulamaları

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi temel destek ve takviye sistemi ile zemin güçlendirme proje, danışmanlık ve uygulama. Hücresel Dolgu Sistemi temini.

İlgili Ürün : KRT® Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Geocell Erozyon Kontrolü Uygulaması

Hücresel Dolgu Sistemi Geocell Erozyon Kontrolü uygulama, şev güvenliği tahkiki proje ve danışmanlık hizmeti. Hücresel Dolgu Sistemi temini.

İlgili Ürün : KRT® Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

 1. 1
  Erozyon Kontrolü

  Hücresel Dolgu Muhafaza Sistemi

  KRT® Hücresel Dolgu Sistemi kara ve demir yolu şevleri, atık depolama alanları, rekreasyon alanları, hendekler ve dolgular gibi bir çok mühendislik yapısının erozyona ve heyelana karşı korunmasını sağlar.

 2. 2
  Temel/Zemin Güçlendirme-İyileştirme

  Hücresel Temel Destek ve Takviye Sistemi

  Hücresel Dolgu Sistemi HDS Kara ve Demiryolu uygulamalarında, stabilize yollarda zemini güçlendirir, otoparklarda, bine temellerinde hızlı ve güvenli sıkışma sağlayarak imalat hızını önemli oranda arttırır. Dolgunun taşıma kapasitesini arttırarak temel maliyetlerinde düşüş sağlar. Endüstriyel yapılar ve binaların temelinde, kara ve demir yollarında zeminde kullanılır.

 3. 3
  Geocell Ön Yüzlü MSE İstinat Duvarları

  Geocell Ön Yüzlü Doğa Dostu Yeşil İstinat Duvarları

  KRT® Hücresel Dolgu Sistemi kullanılarak imal edilen MSE istinat duvarları, beton ve demir içermeyen, kalıp gerektirmeyen, doğayla mükemmel uyumlu ve depreme son derece dayanıklı yeşil istinat yapılarıdır.

 4. 4
  Hidrolik Yapılar (Dere, Kanal ve Hendekler)

  Açık Kanallar & Kıyı Koruma Yapılarında Erozyon Koruması

  Hücresel Dolgu Sistemi açık kanallar, dereler, göletler gibi hidrolik yapılarda ekonomik ve güvenli çözümler sunar.

Detaylı bilgi için KRT® Geocell (Hücresel Dolgu Sistemi) web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.comGeocell HDS İç Dolgu Malzemeleri

Geocell hücre içleri proje özelliklerine göre farklı dolgu malzemeleri ile doldurulabilir;

 • Bitkisel Toprak

  Sürdürülebilir bitkisel koruma için Geocell (Geohücre) içleri toprak ile doldurulabilir.
 • Bitkisel Toprak & Granüler Karışım

  Bitkisel erozyon koruma sisteminde Geocell içleri çakıl (agrega) ve toprak karışımı ile doldurulabilir.
 • Granüler Zemin (Kum, Çakıl, Agrega, Kaya)

  Kanal koruma uygulamalarında, kıyı koruma yapılarında, zemin güçlendirme uygulamalarında Geocell hücre içleri granüler dolgu ile doldurulabilir.
 • Beton Dolgu

  Özellikle membran koruma uygulamalarında Hücresel Dolgu Sistemi içi beton ile doldurulabilir.
 • Hücresel Dolgu Sistemi içi sahada bulunan mevcut dolgu malzemesi ile doldurulabilir.

 • Geocell hücre dolgu malzemesi olarak yukarıdaki dolgu malzemelerinden proje özelliklerini sağlayabilen kombinasyonları kullanılabilmektedir.


Hücresel Dolgu Sistemi Seçimi Nasıl Yapılmalı?

KRT® HDS tipleri proje özelliklerine göre farklılık gösterir. Hücresel dolgu sistemi uygulamalarında doğru parametrelerin ve hücre ebatlarının seçimi hem imalatın güvenle hizmet etmesi hem de proje maliyetlerinin düşürülmesi açısından büyük önem teşkil eder. Movea mühendislik ekibi olarak sizlere en güvenli ve ekonomik KRT® Geocell çözümünü önerebilmemiz için profesyonel ekibimizle iletişime geçin.

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi proje koşullarına göre farklı yükseklik ve farklı hücre boyutlarında üretilir.

KRT® Hücresel Dolgu Sistemi kaynak açıklığı, hücre ebatları, hücre yüksekliği ve şerit kalınlığı olmak üzere 4 ana parametre ile ifade edilir. Hücresel dolgu sistemi malzemesi temininde hücre boyutları ve yükseklik önemli parametrelerdir.

Geocell Kaynak Açıklığı W

Hücre kapalı durumda iken iki kaynak noktası arası mesafedir.

Kaynak Açıklığı (W): Hücre kapalı durumda iken ölçülen iki kaynak (yapıştırma) noktası arası mesafedir. Kaynak açıklığı arttıkça hücre ebatları da artmaktadır.

Geocell Ebatları (aXB)

Açılmış hücrenin enine (A) ve boyuna (B) iç mesafelerdir.

Hücre Ebatları (AxB): Açılmış hücrenin enine (A) ve boyuna (B) iç mesafeleridir. Şev eğimi ya da hücreye gelen yüklerin artması durumunda hücre ebatları küçültülür. Seçilen dolgu malzemesine göre en uygun hücre eni ve boyu belirlenir.

Geocell Yüksekliği (H)

Hücresel Dolgu Yüksekliği

Hücre Yüksekliği (H): Hücrenin içine doldurulacak malzemenin yüksekliğine göre belirlenir. Şev eğimi arttıkça hücre yüksekliğinin de arttırılması gerekir. Proje özelliklerine göre 50mm-200mm’ye kadar değişen aralıkta farklı yüksekliklerde hücreler seçilir.

Geocell Şerit Kalınlığı (t)

Hücresel Dolgu Kalınlığı

Şerit Kalınlığı (t): Hücre duvarlarının et kalınlığının artması şeritlerin çekme dayanımını arttır. Çok zorlu koşullar haricinde 1,30 mm yeterlidir.


 • Hücre duvarları delikli veya deliksiz şekilde projeye uygun olarak üretilir.

 • Hücre yüzeyleri dolgu malzemesinin güvenle muhafaza edilebilmesi için pürüzlü olarak üretilir. Mükemmel sürtünme yüzeyine sahip hücreler dolgu malzemesinin hücre içinde güvende kalmasını garantiler.

 

Geocell Hücresel Dolgu Birim Fiyatı

Hücresel dolgu sistemi birim HDS fiyatı malzemenin açılmış balya ölçülerine göre metrekare yüzey alanı üzerinden belirlenir. Hücresel dolgu birim fiyatları malzemenin eni, boyu ve yüksekliğine göre değişmektedir. Şev stabilizasyon hücresi olarak kullanılan geocell hücresel dolgu sistemi genellikle orta ve büyük boylarda, zemin güçlendirme için kullanılan hds malzemesi ise küçük boyutlu olmaktadır.

HDS malzemesi hakkında detaylı bilgi ve malzeme talepleriniz için bizimle iletişime geçin. 


KRT® Hücresel Dolgu Ürün Kataloğu İndirin

Aşağıdaki bağlantılardan KRT® Geocell (HDS) ürün kataloglarını indirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için KRT® Hücresel Dolgu Sistemi web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.com