• Geoweb Erozyon Kontrolü
 • geocell
 • geocell uygulama
 • geocell dolgu
 • geocell erozyon kontrolü

Geocell Erozyon Kontrolü Uygulaması

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi Erozyon Kontrolü uygulama, şev güvenliği tahkiki proje ve danışmanlık hizmeti. Hücresel Dolgu Sistemi temini.

İlgili Ürün : KRT® Geocell Hücresel Dolgu Sistemi

Geocell Hücresel Dolgu Muhafaza Sistemi

KRT® Hücresel Dolgu Sistemi erozyon kontrolü uygulaması kara ve demir yolu şevleri, atık depolama alanları, rekreasyon alanları, hendekler ve dolgular gibi bir çok mühendislik yapısının erozyona ve heyelana karşı korunmasını sağlar.

Erozyon Kontrolü

Aşırı eğimli yüzeylerde dahi şev yüzeyindeki değerli malzemenin çevresel etkenler (yağmur, rüzgar) nedeni ile kaybedilmesini engeller, erozyon kontrolü sağlar. Hücre içindeki malzemeyi güvenle tutan sistem kök gelişimi ile bitkilendirilmeye izin vererek erozyona karşı doğal ve güvenli bir koruma sağlar.

Uygulama yapılacak şev yüksekliği ve eğimine göre hücre boyutu ve yüksekliği belirlenir. Kullanılacak dolgu malzemesinin tipi hücre boyutu seçiminde önemli bir etkendir.

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi Erozyon Kontrolü Uygulamaları

 • Yarma/Dolgu Yüzeyleri
 • Hendek ve Çukurlar
 • Kıyı Koruma Yapıları
 • Menfez/Tünel Çıkışları
 • Atık Depolama Alanları
 • Peyzaj Uygulamaları
 • Kara ve Demir Yolu Şevleri
 • Kanallar & Geomembran Koruma