örgülü geotekstil

Örgülü Geotekstil

Örgülü geotekstil çok yüksek mukavemetli ve dayanıklı bir malzemedir. Sert zemin altında radye temel görevi yapan malzeme hem yükü yayar, hem zemini güçlendirir hem de dolgudaki zayıf malzemenin yukarı çıkarak stabilize/taşıyıcı malzemeyi kirleterek zayıflamasını engeller. MV örgülü geotekstil malzeme tek başına bir çok faydayı bir arada sağlar.

MV Örgülü PP Geotekstilin Ana fonksiyonları aşağıdaki gibidir;

zemin güçlendirme

Zeminin taşıma gücünü önemli oranda arttırır.

Zemin Güçlendirme

Geotekstil malzeme yüksek çekme mukavemetli, doğada çözünmesi zor olan bir zemin güçlendirme malzemesidir. Örgülü geotekstil içerisinde bulunduğu dolgu (zemin) tabakasında sürtünme ile çekme yüklerini karşılar. Zeminin taşıma gücünü önemli oranda arttırır.

ayırma

İki farklı zemin yapısını birbirinden ayırarak

Zemin Ayırma

Örgülü geotekstil ise güçlendirme etkisinin yanında, tabandaki killi malzemeye bir bariyer oluşturarak mekanik malzeme ile karışmasını engeller. İki zemin katmanı birbirinden ayrılmış olur. Dolgu malzemesi kirlenmeden ve taşıma kapasitesini kaybetmeden işlevini yerine getirir. Çamurlanma engellenir.

yük yayma

Zeminde yükü yayarak birim alana düşen yükü azaltır.

Yük Yayma

Birim alana düşen yükü azaltır. Örgülü geotekstil zemine gelen yükleri binalardaki radye temel gibi dağıtarak zemine yansıtır. Birim alana düşen yükün (basıncın) önemli oranda azalmasını sağlar. Basit ve ekonomik bir uygulama ile oturmalar önemli derecede engellenmiş olur.

Sert Zemin Uygulamaları

Sert zemin uygulamalarında en önemli husus malzemenin yerleştirileceği zeminin yeterli sıkılıkta olması ve dışarıdan gelen suyun tahliye edilebilmesidir. Zeminde iyi bir sıkıştırma işlemi ve doğru drenaj ile büyük bir taşıma artışı sağlanır.

Bunun yanında kullanılacak örgülü geotekstil ile hem seperasyon (ayırma) hem de güçlendirme bir arada sağlanır.

Örgülü Geotekstil Kullanımı

Örgülü geotekstil ile sert zemin uygulamalarında dikkat edilecek en önemli husus doğru malzemenin seçilmesidir. Malzeme çekme dayanımı sert zemin yapılacak uygulama üzerinde yüklere göre projelendirilmelidir.

Sıradan sert zemin uygulamalarında olduğu gibi zemin tabakası iyice sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde tüm altyapı çalışmaları tamamlanmalı ve suyun drenajı dikkate alınmalıdır.

Mv örgülü geotekstil sıkıştırılmış dolgu malzemesi üzerine gergin şekilde serilmelidir. Malzeme üzerine elenmiş kum veya taş tozu uygulaması yapılarak sert zemin uygulaması tamamlanmalıdır. küp taş uygulamalarında ve aralarda derzlerin bulunduğu sert zemin malzemelerinde boşluklar doldurulmalıdır.

Ülkemizde Sert Zemin Uygulamaları

Ülkemizde siteler, yollar, otoparklar, parklar gibi alanlar sert zemin uygulamalarının sıklıkla tercih edildiği alanlardır. Sert zemin uygulamalarında genellikle doğal mineral yapıda olan bazalt, granit, andezit ve benzeri sert doğal taşların çeşitli ebatlarda kesilmesinden oluşan malzemeler kullanılır. Bu doğal malzemelerin yanında, kilit parkeler gibi beton ve beton üzerine mineral kaplı malzemeler de tercih edilmektedir.

Zemin koşullarının doğru olmadığı alanlarda yapılan sert zemin uygulamalarında özellikle yağmurlu havalarda önemli oturmalar ve çatlaklar yaşanır. Bu oturmalar gerek estetik açıdan, gerekse güvenlik açısından kaçınılması gereken durumlardır. Sert zemin uygulamalarında, özellikle yaya/araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda oturmalar yaşanması, yağmurlu havalarda insanların boş taşa basarak kıyafetlerinin kirlenmesinin, burulma ve yaralanmaların yaşanmasının en önemli nedeni hatalı sert zemin uygulamalarıdır. Bunların başında aşağıdaki maddeler verilebilir;

  • Yumuşak zeminlerin üzerine tedbir alınmadan sert zemin uygulaması yapılması
  • Gerekli drenaj altyapısının olmaması
  • Yer altı suyunun yüksek olduğu yerlerde tedbir alınmaması
  • Meyil verilmeden suyun zeminde toplanması
  • Yeteri kadar kum/taş tozu kullanılmaması
  • Yanlış malzeme kullanılarak su ile malzemenin yıkanması
  • Aşırı yükler
  • Kalitesiz İşçilik
  • Yeterli sıkıştırma yapılmaması
  • Geotekstil kullanılmaması