Geocell uygualası

Hücresel Dolgu Sistemi Uygulaması (Ankrajlama)

Geocell uygulaması için diğer bir önemli konu sistemin uygun şekilde ankrajının yapılmasıdır. Sistemde geotekstil veya geomembran bulunması eğim derecesi zemin yoğunluğu ve geocell yüksekliği, gibi parametreler mutlaka tasarıma dahil edilmelidir.

Tasarım sonundan elde edilecek verilere göre, kullanılacak ankraj(sabitleme) demirlerinin sayısı ve gerekli polyester taşıma iplerinin mukavemetleri ve bağlanma aralıklarına göre uygun şekilde montaj yapılmalıdır.
Şevlerde kullanılacak olan hücresel dolgu sisteminin ankrajlama(sabitleme) sisteminin uygun olması, malzemenin beklenen performansı göstermesi açısından önemlidir.

Geocell Uygulaması

Hücresel Dolgu Sistemi sabitleme uygulaması

Geocell Erozyon Kontrolü

Hücresel Dolgu Sistemi bitkilendirilmiş hali

Ankrajlamada kullanılan sabitleme çubukları mühendislik hesapları yapılarak belirlenmelelidir. Ankrajlama (sabitleme) sistemi aşağıdaki maddeler dikkate alınarak belirlenir;

  • Zemin yoğunluğu

  • Dolgu tipi ve ağırlığı

  • Eğim uzunluğu

  • Eğim derecesi

  • Çevresel ya da dış koşullar, kar gibi

  • Dolgu malzemesi ve şev toprağının sürtünme açısı

  • Geocell yüksekliği

  • Sistemde geomembran bulunması

Ankraj yöntemini seçmeden önce, ilk olarak Geocell Hücresel Dolgu Sistemi’nin kayma dayanımı ve hangi kuvvetlerin Geocell’in şev yüzeyinden kaymasını engelleyebileceği hesaplanmalıdır. Kayma güvenlik değeri eğer belirlenen kriterlerin üzerinde çıkarsa, Geocell ve eğim arasındaki sürtünme dayanımı, Geocell Hücresel Dolgu Sistemini yerinde tutmak için yeterlidir.

Detaylı bilgi için KRT® Geocell web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.com

KRT Geocell Logo