Hücresel Dolgu Sistemi Uygulamaları

Hücresel Dolgu Sistemi Uygulamaları

Proje Uygulama Hizmetleri

Geocell hücresel dolgu sistemi proje uygulama

Movea mühendislik olarak ana faaliyet alanımız olan hücresel dolgu sistemi uygulamaları yapıyoruz. Projelerinizde en doğru hücresel dolgu sistemi tipi ve uygulamasını belirliyor, profesyonel teknik destek hizmeti veriyoruz. Malzeme temini dahil anahtar teslim hücresel dolgu geocell çözümleri üretiyoruz.

Hücresel dolgu sisteminin üç boyutlu kuşatma etkisi dik şevlerin (yamaçların) , kanalların, kıyı koruma yapılarının su ve rüzgar erozyonuna karşı korunmasında ve zayıf zeminlerin güçlendirilmesinde ekonomik ve efektif çözümler sunar. Bununla birlikte birbirine bağlı yüksek dayanımlı hücre ağı (geo web) zemini kuşatarak ve stabilize ederek zeminin performansını önemli derecede arttırır.

Hücresel Dolgu Sistemleri bal peteği şeklinde üç boyutlu yapısı ile zayıf yol zeminlerinin güçlendirilmesi, toprak akması kontrolü (erozyon), toprak kayması heyelan koruma sistemleri,  yeşil kademeli istinat duvarları, ses ve koruma bariyerleri, kanal şev ve tabanlarının korunması, gölet geomembran yüzeylerinin korunması gibi birçok uygulama alanına sahiptir.

Profesyonel Destek

Aklınızda sorular mı var? Deneyimli teknik ekibimiz ile iletişime geçerek hızlı ve güvenilir profesyonel destek alabilirsiniz.

Eposta Gönderin.

Hücresel Dolgu Geocell uygulaması en az doğru Geo web malzemesi seçimi kadar önemlidir. Uygulama öncesinde önerilen hücresel dolgu sisteminin proje gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar verilmelidir. Ayrıca gerekli görüldüğünde mühendislik projesi yapılmalıdır.

Geocell malzeme kullanımı için öne çıkan örnekler aşağıda verilmiştir;

Erozyon Kontrolü

 • Peyzaj Projelerinde,
 • Yeşil Çatı Uygulamalarında,
 • Toprak Akması ve Erozyon Kontrolünde,
 • Karayolu ve Demiryolu Şevlerinin Korunmasında,
 • Eğimli Yüzeylerin Stabilizasyonunda ve Yeşillendirilmesinde,
 • Heyelan Kontrolünde,
 • Köprü Yaklaşımlarında.

Zemin Güçlendirme

 • Tabakalı Yeşil İstinat Duvarları,
 • Şantiye Geçiş Yolları,
 • Kaldırım, Park ve Bahçeler
 • Temel ve Yol Zeminlerinin Güçlendirilmesinde
 • Geçici Toprak Yolların Temelinde,
 • Zayıf Zeminlerin Kapasitesinin Arttırılmasında

Geçirimsizlik Koruma

 • Göletlerde Membran Koruma Uygulamaları,
 • Dere, Kanal Yatakları ve Şevleri,
 • Atık Depolama Alanları
Hücresel dolgu uygulaması dolgu muhafaza sistemi
Hücresel dolgu uygulaması dolgu muhafaza sistemi

Erozyon Kontrolü Uygulamaları (Hücresel Dolgu Muhafaza)

Geo web zemin ağı özelikle %30’dan daha dik eğimli alanlarda kullanılan bir üründür. Bitki dikimi için baklava şeklinde hazneleri olan ve yükseklikleri eğime göre değişen bir erozyon kontrol sistemidir. Eğimli şev yüzeylerinde yağmur ve rüzgar sebebiyle oluşan toprak kaybının (erozyonun) önüne geçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Geocell hücresel dolgu sistemleri şev eğimi ve doğal kuvvetlere bağlı olarak farklı yüksekliklerde üretilirler. Zemin hücresi toprak dolgu malzemesini içine hapsederek aşındırıcı etkenler nedeniyle kaybedilmesini engeller. Böylece hücre içine hapsolan malzeme uzun süre kaybedilmeden işlevini yerine getirir.

Bitkisel Koruma Sistemi

Özellikle eğimli yüzeylerde yağmur ve rüzgar önemli birer toprak aşındırıcıdır. Yağmur, rüzgar gibi erozyon etkenlerinin bulunduğu bu yüzeylerde toprağı tutmak güçtür. Bu yüzden yüzeye serilen toprak veya çakıl bu aşındırıcı kuvvetler nedeniyle akarak kaybedilmektedir. Başka bir deyişle toprak erozyona uğrar. Bu durum ise bitkisel yeşil dokunun en önemli düşmanıdır. Hücresel Dolgu Sistemi sürekli bir hücre ağı oluşturarak bitkiler için mükemmel koruma ortamı hazırlar. Gelişen bitkiler ile kök sistemi olgunlaşır. Böylece erozyona karşı dayanım mükemmel hale gelir.

Geocell HDS iki boyutlu erozyon kontrolü malzemelerinin aksine şev yüzeyi stabilitesi sağlar.

Hücresel Dolgu bitkisel ortamın doğal şartlarda oluşamayacağı yüksek eğimli yamaç, şevli kaya ve toprak yüzeylerde doğal bitki ortamı oluşturarak erozyon ve toprak kaybına karşı sürdürülebilir bir şev yüzeyi stabilizasyonu sağlar.

Şev stabilizasyon hücresi 45° ve daha fazla eğime sahip şevlerde bitki örtüsü oluşumuna izin verir. Bu nedenle hücresel dolgu sistemi erozyon kontrolü uygulamaları arasında sıklıkla tercih edilmektedir. Geocell yüzey akmaları ve yüzey akışı nedeniyle oluşan şiddetli erozyona karşı koruma sağlar.

Hücresel Bitkisel Koruma Uygulama Örnekleri

Hücresel dolgu sistemi ile bitkisel şev yüzeyi stabilizasyonu yarma/dolgu yüzeyleri, kıyı koruma yapıları, menfez ve tünel çıkışları, kara ve demiryolu şevleri, kanal şevleri gibi birçok uygulamada sıklıkla tercih edilmektedir.

Hücresel dolgu açık kanal hidrolik yapı koruma sistemi
Hücresel dolgu açık kanal hidrolik yapı koruma sistemi

Açık Kanallarda Suyun Etkilerine Karşı Koruma

Hücresel dolgu sistemi açık hidrolik yapılarda erozyon kontrolü ve kesit stabilitesi için esnek mühendislik çözümleri sunar. Üç boyutlu hücresel sıkıştırma ve koruma sistemi açık kanal, akarsu, gölet ve kıyı koruma yapılarında karşılaşılan erozyon etkisi ile malzemenin oyulmasını ve kaybedilmesini engeller.

Petek yapıdaki şev stabilizasyon hücresi içerisindeki dolgu malzemesini suyun akış erozyonu etkilerine karşı korur. Bununla birlikte hücresel dolgu sisteminin perfore delikli yapısı ile zemine doğal drenaj yapısı sağlar. Böylece dolgu malzemesinin hidrolik akışlardan nedeniyle zedelenmesi önler. Hücresel dolgu akış nedeni ile oluşacak kuvvetlerin zemin içerisine işlemesini önleyerek hidrostatik basınçların birikmesini engeller.

Geleneksel koruma malzemelerinin (beton, kaya dolgu, bitki) yapısal performans ve dayanıklılığı hücresel zemin ağı geo webin kuşatma etkisi ile önemli oranda artar. Malzemen perfore drenaj sistemi ile suyun akışını kontrol altına alır. Böylece hidrolik yapıyı suyun etkilerine karşı korur. HDS sistemi malzemeyi içine hapsederek malzemenin aşındırıcı etkenler nedeniyle kaybedilmesini engeller. Böylece hücreler içine hapsolan malzeme uzun süre kaybedilmeden işlevini yerine getirir.

Kanal Koruma Uygulama Örnekleri

Hücresel dolgu taşkın kanalları, dere ve akarsu şevleri, hendekler ve drenaj çukurları, kıyı koruma yapıları, köprü ayakları, iletim kanalları, taşkın kanalları gibi hidrolik yapılarda suyun yıkıcı etkilerine karşı hızlı ve ekonomik çözümler sunar.

Geçirimsizlik Malzemesi ve Geomembran Koruma

Barajlarda ve göletlerde sızdırmazlık sistemi içindeki geomembranın üzeri kötü niyetli kişilerin veya yamaç ve kretten düşebilecek delici, yırtıcı objelerin sisteme zarar verebilme ihtimaline karşı önlem olarak kaplanmaktadır. Petek yapıda hücresel dolgu sistemi bu uygulamalarda sıklıkla tercih edilen bir mühendislik malzemesidir.

Geocell malzemesi gölet memba şevine ve rezervuar alanına tendon ipler yardımı ile döşenmektedir. Hücresel dolgu içleri beton ile doldurularak geomembran geçirimsizlik örtüsü üzerinde koruyucu bir katman oluşturulması gerekir. Böylece geomembran dış etkenlere, suyun kaldırma ve aşındırma kuvvetlerine karşı koruma altına alınmaktadır.

Geomembran Koruma Uygulama Örnekleri

Ayrıca geocell hücre içleri baraj gövdeleri, setler ve atık depolama alanlarında geomembran koruması olarak kullanılmaktadır. Baraj gövde ve savakları, göletler, su tutma yapıları, atık depolama alanlarının yüzeyleri geomembran koruması için geocell hücresel dolgu uygulaması yapılan yapılardır.

Geocell Zemin Güçlendirme Destek Sistemi
Geocell Zemin Güçlendirme Destek Sistemi

Zemin Güçlendirme (Temel Destek & Takviye Sistemi)

Hücresel dolgu sistemi tabakalı yol zemini, toprak kayması, heyelan ve yatak uygulamalarından çok tabakalı istinat duvarı ve koruyucu bariyerlere kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Temel Dolgusu Güçlendirme

Toprak tutucu ve yük taşıyıcı hücresel strüktür üç boyutlu yapısı hücre içine doldurulan dolgu malzemesini kuşatarak konsantre yükler ya da yayılı yükler altında zeminin kaymasını, yanal ve düşey hareketlerini engeller. Bununla birlikte yapısal dolgunun taşıma kapasitesini artırarak büyük mukavemet kazandırır. Geocell dolgu malzemesinin yük deformasyon performansı arttırır. Bu da üç boyutlu kuşatma etkisi olarak adlandırılmaktadır.

Hücresel dolgu sistemi üç boyutlu kuşatma etkisi
Hücresel dolgu sistemi üç boyutlu kuşatma etkisi
Geocell hücresel dolgu perfore su drenajı
Geocell hücresel dolgu perfore su drenajı

Hücresel sıkıştırma sistemi Geocell pahalı dolgu malzemeleri yerine uygulama sahasındaki maliyetsiz yerel dolgu malzemesinin kullanılmasına olanak sağlar. Böylece klasik yöntemlere göre dolgu derinliği miktarını %50 den fazla oranda azaltır. Üç boyutlu hücreler dolgu malzemesini sıkıştırmak suretiyle zeminin taşıma gücünü artırır, çökmeleri önler. Dolayısıyla dolgu miktarında ve işçilikte önemli bir azalma ve güvenli bir zemin sıkışması sağlar.

Yapılan araştırmalara göre üç boyutlu hücresel dolgu sistemi kullanıldığı takdirde yapıların yük altında 10 kat daha uzun ömürlü olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hücresel dolgu sistemi ile temele gelen yükler %30’ a varan oranda azalır.

Hücresel dolgular zeminde doğal drenajı sağlarken dolgu malzemesinin hidrolik akışlardan etkilenerek kaybedilmesini önler. Malzemenin perfore delikli drenaj yüzeyi sayesinde zeminde aşırı hidrostatik basınçların oluşması engellenmektedir.

Temel Dolgusu Güçlendirme Uygulama Örnekleri

Kalıcı ve geçici ulaşım yolları, spor ve oyun alanları, askeri geçiş yolları, kara ve demir yolları, yol temellerinin güçlendirilmesi uygulamaları, uçak pistleri, kontrollü dolgu uygulamaları, gömülü yapıların temelleri, otoparklar gibi birçok alanda hücresel dolgu sistemi uygulaması ile zemin güçlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Döşemelere Gelen Yüklerin Azaltılması

Bir döşemenin temel dolgusu, döşemenin kalitesi ve dayanıklılığı için çok kritik ve önemlidir. Temelde hücresel dolgu kullanımı yapı döşemelerini daha dayanıklı hale getirir. Bu da döşemelerde oluşabilecek deformasyonları azaltmaktadır. Ayrıca klasik uygulamalarda döşeme altında kullanılan mıcır kalınlığını ciddi oranda düşürür. Bu durum da ciddi ekonomi sağlar. Hatta gerekli geoteknik koşulların sağlandığı durumlarda klasik sistemlerde kazık temel imalatına gerek kalmadan çözümler sunarak mali açıdan ciddi avantajlar sunar.

Döşeme Yükleri Azaltma Uygulama Örnekleri

Geocell hücresel dolgu ile zemin iyileştirme, hipermarketler, büyük depolar, soğuk hava depoları, alışveriş merkezleri, normal binalar, park alanları, benzin istasyonları gibi çok geniş bir yelpazede kullanım alanı sunar.

Zemin güçlendirme uygulamalarında geocell hücre tipi uygulama yapılacak zeminin özellikleri ve zemine gelen yükler dikkate alınarak belirlenir. Bununla birlikte kullanılacak dolgu malzemesinin tipi geo web seçiminde önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır.

Hücresel Dolgu Sistemi yeşil istinat duvarı uygulaması
Hücresel Dolgu Sistemi yeşil istinat duvarı uygulaması

Hücresel Dolgu Ön Yüzlü Yeşil İstinat Duvarları

Hücresel dolgu sistemleri üst üste konularak geogrid donatılı toprakarme istinat duvarı imalatı yapılabilmektedir. Ayrıca geocell kullanılarak imal edilen istinat duvarları beton ve demir içermez. Bu istinat yapıları doğayla mükemmel uyumludur.

Duvar Malzemeleri

Hücresel dolgu ön yüzlü istinat duvarlarında özel bir geocell malzemesi kullanılmaktadır. Ayrıca duvar uygulamalarında, duvar yüksekliğine bağlı olarak geogrid donatılar ile zemin güçlendirme yapılmalıdır.

Üstün Özellikler

Hücresel dolgu ön yüzlü istinat duvarları geleneksel istinat duvarlarının (taş, betonarme) ulaşamadığı yüksekliklere rahatlıkla ulaşabilirler. Bu istinat duvarları doğal yeşil ön yüze sahip olurlar. Ayrıca depreme son derece dayanıklı yeşil istinat yapılarıdır.

Bunun yanında Geo web sistemi ile istinat duvarları pahalı mekanik dolgu malzemesi yerine sahada bulunan düşük maliyetli dolgu malzemesi ile imal edilebilir.  Duvar ön yüzündeki hücreler bitkisel toprak ile doldurularak doğaya uyumlu, çevreci bir yapı oluşturulmaktadır.

Geogrid kullanılmayan, göreceli olarak düşük yükseklikte yeşil istinat duvarı projelerinde toprak setler yerine kullanılan şev stabilizasyon hücresi hem kalıp hem de onu destekleyen güçlendirme elemanı görevini yapar. Perfore drenaj delikli geo hücreler sadece toprağı yerinde tutmakla kalmaz, aynı zamanda istinat duvarı ön yüzünde drenaj sağlar.

Geohücre ve geogrid tipi uygulama yapılacak zeminin özelliklerine göre değişmektedir. Ayrıca arazi yapısı, istinat duvarının yüksekliği ve zemine gelen yükler dikkate alınır. Kullanılacak dolgu malzemesinin tipi, hücre boyutu seçiminde önemli bir etkendir.

Yeşil İstinat Duvarı Uygulama Örnekleri

Yeşil istinat duvarları, çiçekli ve kademeli toprak kotlamaları, açık kanal duvarları, kıyı koruma setleri, menfez duvarları, dikleştirilmiş şevler, kara ve demiryolu hatlarının istinat yapılarıyla genişletilmesi, seddeler, ses bariyerleri gibi birçok uygulamada geocell hücresel dolgu ön yüzlü istinat duvarları güvenle kullanılmaktadır.

İlgili Ürünler