hücresel dolgu toprak

Erozyon Kontrolü

Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok olması sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen ögelerdir.

Toprak kaybının yaşanması doğanın dengesinin bozulmasının yanı sıra mühendislik ve peyzaj uygulamalarında da önemli güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle kara yolu şevleri ve yaşam alanlarında bulunan bölgelerde toprak kayması nedeniyle önemli riskler ortaya çıkmaktadır.

Kara yolu ve demir yolu güvenliği içinde toprak akması sürüş ve seyahat güvenliğini büyük oranda etkileyen bir durumdur. Taşkın kanalları, dereler ve göletlerde aşırı yağış nedeniyle milyonlarca metreküp toprak kaybedilmekte ve insanlar sel riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca sıradan yöntemlerle yeşillendirilmesi mümkün olmayan dik şevler geosentetikler ile bitkilendirilmektedir.

Korumasız Yüzeylerde Toprak Kaybı

Erozyon değerli toprağın kaybına neden olur.
Yağmur, kar, rüzgar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarından dolayı oluşan don gibi doğal etkenler erozyonun başlıca nedenleridir. Şev yüzeyindeki değerli organik toprak bu doğal etkenler nedeniyle erozyona uğrayarak kaybedilir. Yüzeye giren su donma-çözünme etkisi ile şev yüzeyinin bozulmasına neden olur. Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde erozyon sürekli devam eder.

Geosentetiklerle Erozyon Kontrolü

erozyon kontrolü için geosentetik kullanımı
Geosentetikler birçok mühendislik ve mimari alanda olduğu gibi Erozyon kontrolünde de önemli rol oynar. Şev yüzeyine serilen erozyon matı, şev tepesinde oluşturulacak sabitleme hendeği ile güvenliğe alınır. Erozyon malzemesinin üzerine toprak atılması ile imalat tamamlanmış olur. Erozyon matının üç boyutlu yapısı sayesinde değerli toprak yüzeyde tutulur. Ayrıca bu yapı bitki köklerinin tutunması için mükemmel ortamı yaratır. Suyun akış hızı da kontrol altına alınır.

Klasik yöntemlerle yeşillenememiş şevler günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle eğimli alanlarda yağmur, donma-çözünme ve rüzgar gibi etkenler nedeni ile sürekli erozyon yaşanmakta, bu da canlı toprağın kaybedilmesine neden olmaktadır.

Erozyon koruması ve yeniden yeşillendirme uygulamalarında kullanılan erozyon matları erozyon koruması ve doğal bitkilendirme için komple çözümlerdir.

Erozyon koruma geosentetiklerinin ortak özellikleri aşağıdaki şekilde verilebilir;

  • Polimer ya da doğada çözünebilir liflerden ya da meydana gelirler.
  • Kök tutma kapasitesine sahiptirler.
  • Yeşillenme için uygun ortam sağlarlar.
  • Toprağın akmasını engelleyecek yapıda üretilirler.
  • Genellikle 3 boyutlu geometriye sahiplerdir.

Erozyon Kontrol Uygulaması

Erozyon kontrol matlı, hücresel dolgu sistemi gibi şev yüzeyinde erozyon kontrolü amaçlı üretilmiş malzemelerin uygulaması hızlı ve basittir.

Araziye rulolar ya da balyalar halinde gelen malzeme açılarak şev yüzeyine serilir. Açılan malzeme sabitleme elemanları veya ağaç kazıklar ile  yüzeye tutturulur. Güvenliği arttırmak için şev tepesinde sabitleme hendeği açılmalıdır. Şev yüzeyine geosentetik serilmesinden/uygulanmasında sonra bitkisel toprak takviyesi yapılır.

Kısa sürede güvenli yeşillenme sağlanır. Şev dibinde istenildiği takdirde fazla suyu toplama amaçlı drenaj uygulaması yapılabilir.