Geofoam Kullanım Alanları

İnşaat mühendisliğinin yenilikçi malzemesi Geofoam hafif dolgu sistemi standart dolgu malzemelerine oranla neredeyse 100 kat daha hafif ve dayanıklı bir malzemedir. Geofoam kullanım alanları proje özelliklerine göre değişmektedir.

Geofoam Hafif Dolgu Kullanım Alanları

Bir metre dolgu imalatı mevcut zemine yaklaşık olarak metrekareye 2 ton yük etkimesine neden olur. Aynı durumda hafif dolgu kullanıldığı takdirde ise etkiyen yük metrekarede 20 kg gibi aşırı düşük bir mertebeye ulaşır. Zeminin taşıma gücünün yeterli olmadığı durumlarda gerekli ıslah işlemleri büyük maliyetler doğurabilir. Geofoam kullanımı ise tamamen farklı bir bakış açısıyla zeminin taşıma kapasitesinin arttırılması yönünde değil, zemine gelen yüklerin azaltılması ile mevcut zeminin maliyetli ıslah işlemleri (ön yükleme, düşey drenler, taş kolon, enjeksiyon, kazık, geokazık vb.) uygulanmadan kullanılabilmesine olanak tanır.

  • Altyapı hatlarının üzerine gelen aşırı dolgu ağırlığının azaltılması.

  • Yol genişletme çalışmalarında hızlı ve sıkıştırma gerektirmeyen dolgu olarak.

  • Heyelan riski olan alanlarda şev güvenliğinin arttırılması.

  • Döşemelere gelen yüklerin azaltılması. (Beton üzerine peyzaj uygulamaları vb.)

  • Yumuşak/Zayıf zemin üzerine oturan yol dolgularında.

  • Köprü yaklaşım rampa dolgu malzemesi olarak.

  • Don derinliği yüksek olan bölgelerde temel derinliklerinin azaltılarak ekonomi sağlanması.

  • Yapılarda sismik etkilerin azaltılması.

  • Mevcut veya yeni yapılacak istinat duvarlarının arkasındaki yükleri azaltmak için.

  • Çeşitli peyzaj uygulamaları ve yapay dolgu/yükselti oluşturma uygulamaları.