geocell HDS

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi Nedir?

Geocell (hücresel dolgu ve sınırlama sistemi), üç boyutlu, polimer şeritlerden imal edilmiş, genişletilebilir panelleri olan, erozyon kontrolü ve zemin güçlendirme amacıyla kullanılan geosentetik inşaat malzemesidir.

Uygulama esnasında, akordiyon şeklinde kullanım sahasına gelmiş olan geocell açıldığında birbirine bağlı şeritler, küçük esnek duvarlı yapılar oluşturur ve istenen dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırıldığında, üç boyutlu yapılar meydana getirir. Bu sistem çekme mukavemeti sağlayarak dolgu malzemesinin yapısal ve işlevsel davranışlarını iyileştirir.

Geocell, yumuşak zeminler üzerinde stabil temeller oluşturmak için uygun çözüm yöntemleridir. Hücresel dolgu sistemi, dolgu malzemesinin yük-deformasyon performansını artırır. Çünkü kohezyonsuz malzemeler kapalı şartlarda önemli kayma direnci ve sertlik kazanmaktadır. Yanal gerilmeler, hücre duvarları tarafından geliştirilen çevresel kuvvet aracılığıyla geocell içerisinde etkili şekilde arttırılır.

Sistemin yük-taşıyıcı performansındaki genel bir artış hücre duvarı gücünün bitişik hücrelerdeki dolgu malzemesinin pasif direnci ve dolgu toprağı-hücre duvarı arasındaki sürtünme etkileşimlerinin bir kombinasyonu aracılığıyla sağlanır. Hücresel yapı çevresindeki hücrelere konsantre yükler dağıtır ve böylece  zemin üzerindeki gerilmeler azaltılmış olur.

Dolgu malzemesinin seçimi, tahmin edilen çalışma gerilemelerinin niteliği ve uygunluğu, kullanılabilecek malzemelerin maliyetleri ve bitki örtüsü görünümü için estetik gereksinimlere göre belirlenir. Agrega, toprak ve beton genel olarak kullanılan dolgu malzemelerdir.

KRT® geocell hücresel dolgu sistemi hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edin.

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi Kullanım Alanları

Geocell (Hücresel Dolgu Sistemi) dik şevlerde yüzey erozyon korunması ve şev stabilizasyon uygulamalarında, su kanalları ve hidrolik yapıların koruyucu kaplamalarında, zayıf zeminler üzerindeki statik ve dinamik yüklerin desteklenmesi uygulamalarında, çok katmanlı istinat yapılarında ve daha birçok geliştirilebilir uygulamada kullanılmaktadır.

 • Şev Yüzeyinde Erozyon Kontrolü

  Dik yamaçlar üzerine yerleştirilen geocell dolgu malzemesini tutmak ve hareketlerini sınırlandırmak için tasarlanmıştır. Hücre duvarları şevlerden aşağıya doğru akan su akışını yavaşlatmaktadır. Bu işlev, erozyonun önemli bir nedeni olan kılcal yarılmaların oluşumu ortadan kaldırmaktadır. Buna ek olarak, hücrelerin içinde biriken sular, dolgu toprağından aşağı doğru sızar ve bitkilerin derinlemesine kök büyümelerini destekler.
 • Zayıf Zeminlerin Güçlendirilmesi

  Zayıf taşıma kapasitesine sahip zeminleri stabilize etmek miktarı geocell kullanımıyla için gereken agrega önemli ölçüde azaltılmaktadır. Geocell hücre duvarları, uygulanan yükler nedeniyle agregaların hareketlerini engelleyip agregaları birarada tutmaktadır. Doldurulmuş hücreler birbirlerine bağlıdır ve kullanıldığı yerlerde büyük bir panel özelliği gösterir. Uygulanan yükler doğrudan bir temas noktası yerine, geocell aracılığıyla daha geniş bir alana dağıtılmaktadır.
 • Gölet ve Kanal Şevleri/ Tabanları

  Geocell, kanal ve gölet yüzeylerini erozyondan korur ve yapılan imalatı kolaylaştırır. Su akış hızı 2 m/sn olan kanallarda, geocell çim kaplama yapılarak toprak dolgunun yerleştirilmesine olanak sağlar. Akış hızı 2m/ sn aşan kanallarda geocell beton/çakıl doldurularak kullanılabilir. Bu tür mühendislik uygulamalarında geocell esnek bir yapı sağlar. Hücreler sayesinde küçük beton bloklar oluşturulur ve eğimli kanal yüzeylerinde çatlamalar olmadan kullanım ömrü uzun olan kanal yapıları oluşturulabilir.
 • MSE İstinat Yapıları ve Dolgular

  Hücresel panellerin eğim yüzünden yerleştirilmesinin mümkün olmadığı dik yamaç uygulamalarında, toprak yapısı geocell’e yapılmış dikey duvarlar ile korunabilir. Bu tür uygulamalarda geocell hücreleri sadece toprağı tutmaz, aynı zamanda yapının ömrü boyunca drenajıda sağlar. Goecell MSE geogridli duvarlar uygun dolgu ile doldurularak inşa edilir. Geocell ağırlık duvarları, aynı zamanda tasarımcılara bitki örtüsü ile yeşillendirme ve estetik görünüm adına alternatifler getirmektedir.

Hücresel Dolgu Sistemi Temini

Hücresel dolgu sistemi temini malzemenin en, boy ve yüksekliğine bağlı olarak proje özellikleri ve zemin koşullarına göre yapılmaktadır. Şev stabilizasyon hücresi olarak kullanılan HDS sistemi genellikle orta ve büyük boyutlarda, 10 cm – 20 cm yüksekliklere sahip hücrelerdir. Zemin güçlendirme hücresel dolgu sistemi ise daha küçük ebatlı olup, yüksekliği 10 cm, 15 cm  ve 20 cm olmaktadır. Geomembran koruma uygulamalarında ise geocell malzemesinin ebatları genellikle daha büyüktür. HDS Hücre yüksekliği ise 5 cm ile 10 cm arasındadır.

Detaylı bilgi için KRT® Geocell web sitesini ziyaret edin ; www.krthds.com

KRT Geocell Logo