erozyon

Toprak Aşınımı – Erozyon

Erozyon, diğer adıyla aşınım, toprağın, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. Arazi eğimi, iklim, bitki örtüsü ve toprak özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir.

Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan insan müdahaleleri, plansız betonlaşma erozyonun şiddetini belirleyen ana ögelerdir.

erozyon nedir

Erozyon toprak kaybı nedir?

Ülkemizde erozyon nedeniyle yaşanan toprak kaybı neredeyse Avrupa’da yaşanan kaybın toplamına eşittir. NASA’ nın yaptığı araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek devam etmesi ve etkili tedbirler alınmaması halinde Türkiye’nin büyük bir bölümü 2040 yılında çöl olacaktır. Bitki örtüsü ve özellikle ormanların tahribi sonucu, toprak erozyonu ile her yıl 1.4 milyar ton toprak göllere, denizlere taşınarak ya da barajları doldurarak yitiriliyor. Topraklarımızın yüzde 90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon yaşanıyor. İnsanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir.

Doğadaki en iyi erozyon koruma çözümü olan bitkilendirme ile köklerle güçlendirilmemiş toprağın su ve rüzgar nedeniyle kaybedilmesini önlemek mümkündür. Yandaki karşılaştırmalı resimde bitkilendirme yapılmış ve bitkilendirme yapılmamış bir ortamda yüksek eğim olmamasına rağmen tedbir alınmamış alanda değerli toprağın su ile aşınarak kaybedildiği acıkça görülmektedir.

Erozyon şehirler, yollar, yaşam alanları, siteler, parklar, rekreasyon alanları, konutlar, sanayi bölgeleri, dereler, kanallar ve birçok alanda hızla devam etmektedir.

Erozyon kontrolü için 3 boyutlu petek yapıda Hücresel Dolgu Sistemi malzemesini inceleyiniz.